Tematică şi bibliografie – studii de licență

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

I. Pentru MEDICINĂ

1. Proba Biologie

Bibliografia constă din manualul Anatomie şi Fiziologie umană pentru admitere la facultăţile de medicină – Barron’s – ediţia în limba română, Editura University Press 2014, respectiv Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – ediţia în limba maghiară, Editura University Press 2014, precum şi cele menţionate în ” Precizări legate de terminologia folosită în manualul de Anatomie și Fiziologie pentru admitere la facultățile de medicină „, respectiv Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához című tankönyvhöz .

Două capitole, Capitolul 7 (Sistemul osos) şi Capitolul 9 (Sistemul muscular) din această carte nu vor face parte din bibliografia de admitere.

2. Proba Chimie

Tematică

I. Noţiuni generale de chimie. Soluţii. Solubilitate. Caracter acido-bazic. pH. Reacţii acido-bazice. Echilibru acido-bazic. Soluţii tampon. Reacţii redox. Energia şi reacţiile chimice.

II. Structura şi reactivitatea compuşilor organici. Structura compuşilor organici şi nesaturarea echivalentă. Hibridizare. Formarea legăturilor covalente, legături sigma şi pi, legături covalente simple şi multiple, orientarea spaţială a legăturilor covalente. Tipuri de atomi de carbon, catene de atomi de carbon. Legături covalente omogene şi heterogene. Legătura ionică şi legătura coordinativă. Legătura covalentă polară şi cea nepolară, polaritatea moleculelor. Legături intermoleculare. Izomerie (de constituţie şi stereoizomerie – enantiomerie şi diastereoizomerie). Tipuri de reacţii ale compuşilor organici (substituţia, adiţia, eliminarea, transpoziţia, reacţii de oxido-reducere în chimia organică). Grupe funcţionale şi clasificarea compuşilor organici în funcţie de tipul grupei funcţionale.

III. Clase de compuşi organici. Hidrocarburi, compuşi halogenaţi, alcooli, fenoli, amine, aldehide şi cetone, compuşi carboxilici, derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici, nitroderivaţi, săpunuri şi detergenţi.

IV. Compuşi cu importanţă biologică şi noţiuni de biochimie. Zaharide, aminoacizi, peptide, proteine, grăsimi, acizi nucleici, enzime, hormoni, hidroxiacizi şi cetoacizi, hormoni, metabolism, energia în sistemele biologice.

V. Alte clase de compuşi organici. Medicamente, coloranţi.

VI. Aplicaţii numerice. Aplicaţiile numerice includ calcule de concentraţii, diluţii, conversii de unităţi de măsură, randamente de reacţie.

Bibliografie

Manuale în limba română

1. Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Veronica David, Chimie clasa a XI-a, C1, Editura ALL, București, 2001. ISBN 973-684-405-6

2. Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu, Chimie X, Editura LVS Crepuscul, 2005. ISBN 973-8265-47-9

3. Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin: Chimie clasa a X-a, Grup editorial Art, București, 2010. (Manual aprobat în 2005) ISBN 978-973-124-240-8

4. Sanda Fătu, Veronica David, Cornelia Grecescu: Chimie clasa a-XII-a, C1, Editura ALL, București, 2002. ISBN 973-571-414-0

5. Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu, Chimie C1, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008. ISBN 978-973-135-354-8

6. Ion Baciu, Daniela Bogdan, Stefan Tomas, CHIMIE. Manual pentru clasa a XI-a, C1, Editura Mistral, 2006. ISBN 973-86291-9-5

7. Mircea Iovu, Maria-Luiza Popescu, Teodor Octavian Nicolescu, Chimie C1 manual pentru clasa a XI-a Editura Akademos Art, 2006. ISBN 973-87549-6-8

8. Capitolele/subcapitolele: 3, 5, 6, 7, 8.1, 8.2 şi 8.3 în: Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Chimie, manual pentru clasa a IX-a, Editura LVS Crepuscul, 2004. ISBN 973-8265-25-8 (Ediţie revizuită 2015)

9. Capitolele/subcapitolele: 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10 şi 4.1 în:Sanda Fatu, Cornelia Grecescu, Lia Cojocaru, Veronica David, Chimie C1 clasa a XII-a, Editura ALL, 2007. ISBN 978-973-684-666-3

10. Capitolele: 1, 4 în: Marius Andruh, Ion Baciu, Daniela Bogdan, Chimie. Manual pentru clasa a XII-a, C1, Editura Mistral, 2007. ISBN 978-973-88418-0-2

Manuale în limba maghiară

1. Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Veronica David: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Ábel Kiadó, 2003. ISBN: 973-8239-36-2

2. Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu: Kémia X. osztály, LVS Crepuscul Kiadó, 2005. ISBN: 973-8265-62-2

3. Luminiţa Vlădescu, Corneliu Tăbărăşanu-Mihăilă, Luminiţa Irinel Doicin: Kémia Tanköny a X. osztály számára, Grup Editorial Art, 2005. ISBN: 978-973-124-111-1

4. Sanda Fătu, Veronica David, Cornelia Grecescu: Kémia C1 Tankönyv a XII. osztály számára, Ábel Kiadó, 2003. ISBN: 973-8239-59-1

5. Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Corint, Corvin Kiadó, 2007. ISBN: 978-973-622-383-9

6. Ion Baciu, Daniela Bogdan, Ștefan Tomas: Kémia tankönyv a XI. osztály számára, Elméleti vonal, Reál tagozat, C1, Editura Mistral, 2006. ISBN: 987-973-88418-1-9

7. Mircea Iovu, Maria-Luiza Popescu, Teodor Octavian Nicolescu: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Ábel, Akademos Art Kiadó, 2006. ISBN: 973-114-017-4

8. Capitolele/subcapitolele: 3, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3 în: Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, traducere: Szilveszter Mihálycsa: Kémia tankönyv a IX. osztály számára, Editura LVS Crepuscul, 2004. ISBN: 973-826-533-9, 978-9738265332

9. Capitolele/subcapitolele: 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10 şi 4.1 în:Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Lia Cojocaru, Veronica David: Kémia C1 Tankönyv a XII. osztály számára, Ábel Kiadó, 2008. ISBN: 978-973-114-046-9

10. Capitolele: 1, 4 în Marius Andruh, Ion Baciu, Daniela Bogdan: Kémia tankönyv a XII. osztály számára, C1, Elméleti vonal, reál tagozat, Editura Mistral, 2007. ISBN: 987-973-88418-8-8

II. Pentru Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriţie şi dietetică

Bibliografia constă din 5 capitole cuprinse în : manualul Anatomie şi Fiziologie umană pentru admitere la facultăţile de medicină – Barron’s – ediţia în limba română, Editura University Press 2014, respectiv Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – ediţia în limba maghiară, Editura University Press 2014, precum şi cele menţionate în ” Precizări legate de terminologia folosită în manualul de Anatomie și Fiziologie pentru admitere la facultățile de medicină „, respectiv Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához című tankönyvhöz .

Cele 5 capitole din care se vor elabora întrebările sunt:

– Capitolul 15. Sistemul cardiovascular

– Capitolul 17. Sistemul respirator

– Capitolul 18. Sistemul digestiv

– Capitolul 20. Sistemul urinar

– Capitolul 23. Sistemul reproducător feminin