Tematică şi bibliografie – studii de licență

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Programul de studii Farmacie – proba de concurs Chimie organică

I . Structura compuşilor organici. Structura compuşilor organici şi nesaturarea echivalentă. Formarea legăturilor covalente, legături sigma şi pi, legături covalente simple şi multiple, orientarea spaţială a legăturilor covalente. Tipuri de atomi de carbon, catene de atomi de carbon. Legături covalente omogene şi heterogene. Legătura ionică şi legătura coordinativă. Legătura covalentă polară şi cea nepolară, polaritatea moleculelor. Legături intermoleculare. Izomerie (de constituţie şi stereoizomerie – enantiomerie şi diastereoizomerie). Tipuri de reacţii ale compuşilor organici (substituţia, adiţia, eliminarea, transpoziţia, reacţii de oxido-reducere în chimia organică). Grupe funcţionale şi clasificarea compuşilor organici în funcţie de tipul grupei funcţionale.

II . Clase de compuşi organici. Hidrocarburi (saturate, nesaturate, aromatice). Compuşi halogenaţi. Alcooli, fenoli. Amine. Aldehide şi cetone. Compuşi carboxilici. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici. Săpunuri şi detergenţi. Aminoacizi. Proteine. Grăsimi. Zaharide.

III. Aplicaţii numerice. Aplicaţiile numerice includ calcule de concentraţii, diluţii, conversii de unităţi de măsură, randamente, în contextul unor probleme de chimie organică.

Bibliografie

Manuale în limba română

 1. Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Veronica David, Chimie clasa a XI-a, C1, Editura ALL, București, 2001. ISBN 973-684-405-6
 2. Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin: Chimie clasa a X-a, Grup editorial Art, București, 2010. (Manual aprobat în 2005) ISBN 978-973-124-240-8
 3. Sanda Fătu, Veronica David, Cornelia Grecescu: Chimie clasa a-XII-a, C1, Editura ALL, București, 2002. ISBN 973-571-414-0
 4. Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu, Chimie C1, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008. ISBN 978-973-135-354-8

Manuale în limba maghiară

 1. Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Veronica David: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Ábel Kiadó, 2003. ISBN: 973-8239-36-2
 2. Luminiţa Vlădescu, Corneliu Tăbărăşanu-Mihăilă, Luminiţa Irinel Doicin: Kémia Tanköny a X. osztály számára, Grup Editorial Art, 2005. ISBN: 978-973-124-111-1
 3. Sanda Fătu, Veronica David, Cornelia Grecescu: Kémia C1 Tankönyv a XII. osztály számára, Ábel Kiadó, 2003. ISBN: 973-8239-59-1
 4. Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Corint, Corvin Kiadó, 2007. ISBN: 978-973-622-383-9

Programul de studii Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic – proba de concurs Biologie

Tematica constă din 5 capitole cuprinse în: manualul Anatomie şi Fiziologie umană pentru admitere la facultăţile de medicină – Barron’s – ediţia în limba română, Editura University Press 2014, respectiv Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – ediţia în limba maghiară, Editura University Press 2014, precum şi cele menţionate în „Precizări legate de terminologia folosită în manualul de Anatomie și Fiziologie pentru admitere la facultățile de medicină „, respectiv Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához című tankönyvhöz .

Cele 5 capitole din care se vor elabora întrebările de la examenul scris sunt:

 • Capitolul 15. Sistemul cardiovascular
 • Capitolul 17. Sistemul respirator
 • Capitolul 18. Sistemul digestiv
 • Capitolul 20. Sistemul urinar
 • Capitolul 23. Sistemul reproducător feminin