Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

FARMACIE –LICENȚĂ

Perioada studiilor: 5 ani

Programe de studii în limba română, limba maghiară

Farmacistul are un impact social semnificativ, fiind specialistul implicat în conceperea,  testarea, fabricarea, analiza, controlul, precum și distribuția medicamentului. Toate acestea necesită un înalt nivel de instruire teoretică și practică, de tip inter- și transdisciplinar, atât în domeniul științelor fizico-chimice, cât și al celor medico-biologice. Ca rezultat al instruirii universitare, farmacistul va avea  un profil de specialitate care îi asigură o autoritate științifică atât în domeniul analitic și toxicologic, cât și în cel clinic și farmacologic, precum și în realizarea unor cerințe sociale (satisfacerea nevoilor populației de informare, educație și profilaxie).

Ce competențe vei dobândi pe parcursul studiilor?

 1. Descrierea şi interpretarea noţiunilor de bază ale funcţionării organismului uman.
 2. Asimilarea unor noțiuni necesare înțelegerii unor procese fiziologice și farmacologice din organismul uman.
 3. Cunoașterea: noțiunii de medicament, formă farmaceutică, a căilor de administrare a medicamentelor, a operațiilor generale și specifice utilizate la prepararea medicamentelor, a materialelor de condiționare primară și secundară a acestora.
 4. Formarea unor competenţe specifice pentru recunoașterea caracterelor fizico-¬chimice, controlul calitativ și cantitativ, metodele de analiză ale medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse pentru sănătate.
 5. Proiectarea, formularea, prepararea și condiționarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate.
 6. Cunoașterea căilor de administrare a medicamentelor și a specialităților farmaceutice.
 7. Analiza și controlul substanțelor, medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate, analiza în laboratoare de biochimie, toxicologie și igiena mediului și alimentelor.
 8. Eliberarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate și asistența farmaceutică.
 9. Cunoaşterea ustensilelor şi ambalajelor folosite la prepararea, respectiv condiţionarea medicamentelor.
 10. Depozitarea, conservarea, distribuția medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate.
 11. Cunoașterea modului de organizare a farmaciei, familiarizarea cu specificul activităţii farmaceutice şi cu modul de păstrare a medicamentelor. ¬
 12. Consultanța și expertiza în domeniul medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate.
 13. Managementul, marketingul și administrația în domeniul sănătății.