FAQ

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Nr.

Întrebare

Răspuns

1

Cât este taxa și cum o platim?

Taxa este aceeași ca și anul trecut, respectiv 2900 lei/ an, plătibilă în 4 rate, prin transfer bancar, card sau cash la caseria Universității.

2

Care este durata studiilor?

Durata studiilor depinde de programul de studii ales. Pentru programele Contabilitate și Informatică de gestiune, Administrație Publică, Management, Finanțe și bănci, studiile se desfășoară pe o durată de 3 ani, iar pentru programul Drept studiile au o durată de 4 ani.

3

Care sunt programele la care există învățământ la distanță (ID)?

În baza aprobării ARACIS, în anul universitar 2020-2021 vor începe la forma de învățământ ID programele de studii: Management, Drept si Contabilitate si Informatică de gestiune.

4

Există vreo diferență între programele de la zi și cele de la ID?

Din punct de vedere al numărului de ani, a diplomei obținute, a taxei, NU există nicio diferență între programele ID și cele de la zi. Diferența este determinată de modalitatea de desfășurare a activităților educaționale. Pentru programele ID activitatea didactică se desfășoară preponderent online.

5

Un student care intră la taxă trebuie să plătească taxa pentru 3, 4 ani?

Nu, un student admis la taxă are acest statut numai pentru 1 an de zile. Dacă pe parcursul acestui an obține rezultate bune la învățătură, pe baza clasificărilor de la sfârșitul anului universitar poate dobândi un statut de student fără taxă.

6

Cum sunt sprijiniți studenții cu dificultăți sociale?

Universitatea asigură un sistem de sprijin prin acordarea de burse sociale, prin implicarea în proiecte de sprijinire a învațării, prin burse private, cămin.

Nr.

Întrebare

Răspuns

1

Cât este taxa și cum o plătim?

Taxa este aceeași ca și anul trecut, respectiv 3400 lei/ an, plătibilă în 4 rate, prin transfer bancar, card sau cash la caseria Universității.

2

Care este durata studiilor masterale?

Durata studiilor masterale este în funcție de programul de masterat ales, mai precis de încadrarea acestuia într-un anume domeniu. Astfel, Instituții judiciare și Profesii liberale, Achiziții Publice sunt masterate de 1 an, iar E-Business Management și Marketing, Managementul Resurselor Umane, Administrarea Afacerilor în Comert, Turism și alte Servicii, Contabilitate și Audit, Servicii și Tehnologii financiare, Poliție locală și siguranță publică, Administrația Publică și Politici Europene sunt masterate de 2 ani.

3

Un student care intră la taxă trebuie să plătească taxa pentru cei doi ani de masterat?

Nu, un student admis la taxă are acest statut numai pentru 1 an de zile. Dacă pe parcursul acestui an obține rezultate bune la învațătură, pe baza clasificărilor de la sfârșitul anului universitar poate dobândi un statut de student fără taxă.

4

Studenții de la masterat pot să primească burse?

Da, studenții de la masterat pot beneficia de aceleași categorii de burse ca și studenții de la nivelul de licență, repectiv burse de ajutor social, burse de merit, burse de performanță, în funcție de îndeplinirea condițiilor din Regulament.