Managementul Resurselor Umane

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Managementul Resurselor Umane

Program de masterat acreditat: 2 ani

Poți deveni un MANAGER DE RESURSE UMANE de succes, UN ADEVĂRAT PROFESIONIST în domeniu prin: Îmbogăţirea cunoştinţelor de specialitate
Însuşirea celor mai noi metode și tehnici de management, comunicare și luarea deciziilor în HR
Asimilarea și aplicarea strategiilor și politicilor de personal
E un atu pentru:
A deveni coordonator de departament de HR
A ocupa poziţii manageriale în companii naționale și multinaţionale
Instrumente de învățare disponibile și on-line (platforma Microsoft Teams) - oferă flexibilitate în parcurgerea activităților!
Se bazează pe un mediu de învățare modern, bazat pe sarcini provocatoare și lucru în echipă!

Ce studiezi?

Macrotendințe în HR
Managementul carierei
Comportament organizaţional
Managementul schimbării organizaționale
Strategii şi politici de resurse umane
Sisteme informatice în MRU
Legislația muncii în HR
Leadership și performanța resurselor umane
Management internațional al resurselor umane
Sisteme și procese în HR
Comunicare interculturală în organizația globală
Tehnici de negociere organizațională
Strategii de motivare a resurselor umane

& MORE
Înscrie-te aici