Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ – LICENȚĂ 

Perioada studiilor: 4 ani

Program de studii în limba română

Programul de studii Automatică și Informatică Aplicată se școlarizează pe linia de studiu aferentă specializărilor din sfera ingineriei electrice a Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației. Cei 4 ani de studiu se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licență, de inginer. Pregătirea poate fi continuată prin programe de masterat.

Ce competențe vei dobândi pe parcursul studiilor:

  1. Cunoștințe de matematică, fizică, tehnica măsurării, inginerie electrică, electronică.
  2. Utilizarea cunoștințelor din știința calculatoarelor, tehnologia informației și comunicațiilor.
  3. Utilizarea cunoștințelor fundamentale din domeniul automaticii, metodelor de modelare, simulare, identificare și analiză a proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator.
  4. Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea și mentenanța sistemelor cu echipamente de uz general și dedicat, inclusiv rețele de calculatoare, pentru aplicații de automatică și informatică aplicată.
  5. Dezvoltarea de aplicații și implementarea algoritmilor și structurilor de conducere automată a sistemelor, utilizând principii de management de proiect, medii de programare și tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de semnal, automate programabile, sisteme incorporate
  6. Aplicarea de cunoștințe de legislație, economie, marketing, afaceri, asigurarea calității, în contexte economice și manageriale.