Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Perioada studiilor: 3 ani

Diploma de licență emisă este recunoscută în spațiul european, programul fiind reglementat general.  Din studiile noastre, legate de absorbția absolvenților programului pe piața muncii, rezultă că marea majoritate se regăsesc, atât în țară, cât și în străinătate, în diverse instituții de profil, profesia fiind una de mare interes, în continuă dezvoltare.

Ce competențe vei dobândi pe parcursul studiilor:

  1. Descrierea şi interpretarea noţiunilor de bază ale funcţionării organismului uman. Identificarea şi explicarea fenomenelor fizice ale funcţionării sistemelor biologice, explicarea principiilor de funcţionare a aparaturii medicale de diagnostic şi tratament.
  2. Cunoştinţe generale despre domeniul fiziologic, fiziopatologic şi special al kinetoterapiei. Cunoştinţe despre mijloacele kinetoterapiei , activităţile corporale şi exerciţiiile fizice specifice.
  3. Monitorizarea stării generale a pacienţilor din punct de vedere anatomo-funcţional şi furnizarea de informaţii relevante pentru medicului specialist, în vederea elaborării planurilor terapeutice individuale, în conformitate cu diagnosticul clinic sau alte terapii avansate.
  4. Identificarea elementelor relaționale dintre evaluarea cantitativă și evaluarea calitativă, respectiv elemente de măsurare instrumentală, testare, apreciere și scalare, specifice programelor de recuperare kinetică pentru diferite afecțiuni, aplicând diferite metode.
  5. Evaluarea, aplicarea şi monitorizarea procedurilor şi tehnicilor de terapie fizică, asistenţă kinetică, profilactică, terapeutică şi de recuperare medicală sub prescripție medicală pentru educarea/reeducarea funcţională a aparatelor şi sistemelor.
  6. Identificarea și aplicarea programelor de kinetoterapie în activitățile profilactice și de recuperare, corelate cu diagnosticul funcțional , conform indicațiilor medicului specialist.
  7. Utilizarea adecvată a conceptelor de antrenament adaptat, prelucrare selectivă și analitică a grupelor musculare și contextualizarea lor în cadrul activităților programelor de recuperare kinetică.
  8. Aplicarea programelor de kinetoterapie în activitățile sportive și fizice,corelate cu diagnosticul funcțional , conform indicațiilor medicului

Ce face un fizioterapeut

  • Desfăşoară activităţi de terapie fizică în scopul menţinerii, îmbunătăţirii şi/sau recuperării funcţiilor organismului (restabilirea şi reeducarea tulburărilor de postură şi de mobilitate, optimizarea funcţiei cardio-respiratorii etc.).
  • Fizioterapeutul îşi desfăşoară activitatea în cabinete specializate şi/sau instituţii medicale, individual sau în cadrul echipei de recuperare medicală, urmând prescripţiile medicului terapeut.