Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

DREPT

Perioada studiilor: 4 ani, învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă

Program de studii în limba română

Programul de studii Drept se școlarizează la Facultatea de Economie și Drept. Cei 4 ani de studiu se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licențiat în Drept.

Pregătirea poate fi continuată prin programe de masterat sau/și prin programe naționale :

 • judecătorii și procurorii  – se formează prin absolvirea Institutului Național al Magistraturii (INM).
 • avocații – obțin titulatura prin admiterea într-un Barou și formarea lor continuă prin Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionare a Avocaţilor (INPPA – UNBR). Profesia de avocat este o profesie liberală.
 • grefierii cu studii superioare – se pot perfecționa prin Școala Națională de Grefieri. Grefierii fac parte din personalul auxiliar de specialitate al instanțelor și al parchetelor de pe lângă acestea.
 • notarii publici – obțin titulaturaprin admitere și sunt formați prin Institutul Notarial Român. Profesia de notar public este o profesie liberală.
 • executorii judecătorești –  obțin titulaturaprin admitere și sunt formați prin Centrului Național de Pregătire şi Perfecționare a Executorilor Judecătorești  din cadrul Uniunii  Naționale a Executorilor Judecătorești. Profesia de executor judecătoresc este o profesie liberală.
 • consilierii juridici – pot fi angajați în mediul public sau privat și se pot perfecționa prin Colegiul Consilierilor Juridici, parte a Ordinului Consilierilor Juridici din România.

Ce competențe vei dobândi pe parcursul studiilor:

 1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, noțiunilor şi metodologiilor din domeniul juridic;
 2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic;
 3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale;
 4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state;
 5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă;
 6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor.