Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Perioada studiilor: 3 ani, învățământ cu frecvență

Domeniul: Științe administrative

Program de studii în limba română

Programul de studii Administrație Publică  se școlarizează la Facultatea de Economie și Drept. Cei 3 ani de studiu se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licențiat în Științe Administrative. Pregătirea poate fi continuată prin programe de masterat.

Ce competențe vei dobândi pe parcursul studiilor:

  1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private.
  2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ;
  3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate;
  4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională;
  5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale;
  6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.
  7. Utilizarea instrumentelor de digitalizare a Administrației Publice