Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

MANAGEMENT

Perioada studiilor: 3 ani, învățământ de zi

Program de studii în limba română

Programul de Management se școlarizează la Facultatea de Economie și Drept. Cei 3 ani de studiu se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licențiat în Științe Economice. Pregătirea poate fi continuată prin programe de masterat.

Ce competențe vei dobândi pe parcursul studiilor:

Competențe profesionale:

  1. Identificarea, analiza si gestionarea elementelor care definesc mediul intern si extern al organizației prin diagnosticare si analiza SWOT
  2. Elaborarea si implementarea de strategii si politici ale organizației
  3. Elaborarea si implementarea sistemului managerial si a subsistemelor sale (alocare si realocare de resurse si activități)
  4. Identificarea, selectarea si utilizarea modalităților de previzionare, organizare, coordonare, antrenare si control-evaluare
  5. Fundamentarea, adoptarea si implementarea deciziilor pentru organizații de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă)
  6. Utilizarea bazelor de date, informații și cunoștințe în aplicarea metodelor, tehnicilor si procedurilor manageriale

Competențe transversale:

  1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
  2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluri-specializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
  3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.