Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

Perioada studiilor: 3 ani, învățământ de zi

Program de studii în limba română

Programul de Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar se școlarizează la Facultatea de Științe și Litere. Cei 3 ani de studiu se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licență cu titlul de Profesor învățământ primar și preșcolar. Pregătirea poate fi continuată prin programe de masterat.

Ce competențe vei dobândi pe parcursul studiilor:

  1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/pregătire şi diferite grupuri-ţintă
  2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar
  3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari/şcolarii mici
  4. Abordarea managerială a grupului de preşcolari/şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului-ţintă
  5. Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri educaţionale (preşcolari/şcolari mici/ elevi, familii, profesori, angajaţi, etc.)

Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în cariera profesională.