Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Consilier instituții publice

COMPETENȚE DOBÂNDITE

STUDII DE SECURITATE – LICENȚĂ

Perioada studiilor: 3 ani, învățământ de zi

Program de studii în limba română

Programul de Studii de Securitate se școlarizează la Facultatea de Științe și Litere. Cei 3 ani de studiu se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licențiat în Studii de Securitate. Pregătirea poate fi continuată prin programe de masterat.

Ce competențe vei dobândi pe parcursul studiilor:

Competențe generale:

 • însușirea fundamentelor teoretice din domeniului Studiilor de Securitate
  • utilizarea şi aplicarea corectă a teoriilor sociale și politice însușite prin elaborarea analizelor specifice domeniului;
  • elaborarea unor planuri de analiză și decizie în domeniul securității în organizații publice sau private;
  • analiza, interpretarea și utilizarea informațiilor din surse diferite de proveniență națională sau internațională;
  • analiza rolului actorilor politici și de securitate la nivel național, european şi global;
  • delimitarea principalelor teorii privind securitatea şi aplicarea lor în analize multi-dimensionale, specifice domeniului;
  • capacitatea de a defini şi identifica specificităţile domeniului de studii, de a gestiona și stoca informații necesare îndeplinirii sarcinilor;
  • însușirea evoluției conceptelor de securitate în perspectiva lor istorică și aplicarea contextului actual național și internațional;
  • identificarea instrumentelor şi tehnicilor de analiză a factorilor de risc asupra securității naționale și internaționale.

Competente specifice:

 • aplicarea în situații concrete a metodelor de analiza de securitate;
  • explicarea dinamicilor riscurilor și fenomenelor care influențează mediul de securitate;
  • afirmarea ca buni specialiști pentru instituțiile de specialitate şi funcționari calificați pentru instituțiile locale, naționale şi internaţionale;
  • competenţe metodice, de predare şi evaluare a cunoștințelor în domeniul studiilor de securitate;
  • înțelegerea sistemelor de norme şi valori indispensabil pentru combaterea riscurilor la adresa securității.

Consilier de securitate

COMPETENȚE DOBÂNDITE

STUDII DE SECURITATE – LICENȚĂ

Perioada studiilor: 3 ani, învățământ de zi

Program de studii în limba română

Programul de Studii de Securitate se școlarizează la Facultatea de Științe și Litere. Cei 3 ani de studiu se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licențiat în Studii de Securitate. Pregătirea poate fi continuată prin programe de masterat.

Ce competențe vei dobândi pe parcursul studiilor:

Competențe generale:

 • însușirea fundamentelor teoretice din domeniului Studiilor de Securitate
  • utilizarea şi aplicarea corectă a teoriilor sociale și politice însușite prin elaborarea analizelor specifice domeniului;
  • elaborarea unor planuri de analiză și decizie în domeniul securității în organizații publice sau private;
  • analiza, interpretarea și utilizarea informațiilor din surse diferite de proveniență națională sau internațională;
  • analiza rolului actorilor politici și de securitate la nivel național, european şi global;
  • delimitarea principalelor teorii privind securitatea şi aplicarea lor în analize multi-dimensionale, specifice domeniului;
  • capacitatea de a defini şi identifica specificităţile domeniului de studii, de a gestiona și stoca informații necesare îndeplinirii sarcinilor;
  • însușirea evoluției conceptelor de securitate în perspectiva lor istorică și aplicarea contextului actual național și internațional;
  • identificarea instrumentelor şi tehnicilor de analiză a factorilor de risc asupra securității naționale și internaționale.

Competente specifice:

 • aplicarea în situații concrete a metodelor de analiza de securitate;
  • explicarea dinamicilor riscurilor și fenomenelor care influențează mediul de securitate;
  • afirmarea ca buni specialiști pentru instituțiile de specialitate şi funcționari calificați pentru instituțiile locale, naționale şi internaţionale;
  • competenţe metodice, de predare şi evaluare a cunoştinţelor în domeniul studiilor de securitate;

înțelegerea sistemelor de norme şi valori indispensabil pentru combaterea riscurilor la adresa securității.