Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ–LICENȚĂ

Perioada studiilor: 4 ani

Cei patru ani de studiu ai specializării de Asistență Medicală Generală se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licență în asistență medicală   (asistent medical licențiat).

Pregătirea în specialitate poate fi continuată prin masterat și doctorat.

 Inserția absolvenților programului de studiu de Asistență Medicală Generală pe piața muncii este una foarte bună, marea majoritate fiind încadrați imediat după absolvire pe posturi corespunzătoare specializării obținute.

Ce competențe vei dobândi pe parcursul studiilor:

  1. Descrierea şi interpretarea noţiunilor de bază ale funcţionării organismului uman ­; descrierea mecanismelor generale de producere a bolilor. ­
  2. ­Cunoașterea mijloacelor de terapie, a indicațiilor generale și a modului de administrare a tratamentelor, în funcție de afecțiuni.
  3. Utilizarea adecvata a notiunilor de farmacologie, farmacoterapie, analizelor biochimice de laborator și administrarea tratamentelor conform prescriptiilor medicului.
  4. Însuşirea unor deprinderi şi competenţe în utilizarea aparaturii medicale şi evaluarea critică a rezultatelor obţinute.
  5. Însuşirea unor deprinderi şi manualităţi generale și specifice, pentru rezolvarea unor probleme în funcție de patologii.
  6. Dobandirea abilităților practice pentru pregătirea pacientului pentru investigații și asigurarea asistenței pe parcursul acestora;  activitatea la patul bolnavului, ingrijiri specifice pentru bolnav, în funcție de patologie.
  7. ­Însușirea măsurilor de profilaxie primară, secundară și de recuperare a bolnavului, pe grupe de patologie.
  8. Cunoașterea circuitelor de lucru pentru diferite specializări/ cabinete medicale.
  9. ­Cunoasterea rolurilor administrative pe care trebuie să le indeplineasca asistentul medical în spital, cabinetul medical etc.