Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

LIMBI MODERNE APLICATE (limba engleză, franceză, germană, italiană)

Perioada studiilor: 3 ani, învățământ de zi

Programul de studii Limbi Moderne Aplicate se școlarizează la Facultatea de Științe și Litere. Cei 3 ani de studiu se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licențiat în Limbi Moderne Aplicate. Pregătirea poate fi continuată prin programe de masterat.

Ce competențe vei dobândi pe parcursul studiilor:

  1. Comunicarea efectivă în cel puţin două limbi moderne de circulaţie (limba B şi limba C), într-un cadru generos de contexte profesionale şi culturale, prin utilizarea registrelor şi variantelor lingvistice specifice în vorbire şi scriere (Nivel de competenţă B2/C1 în ambele limbi – vezi Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi);
  2. Aplicarea adecvată a tehnicilor de traducere/ retroversiune şi mediere scrisă şi orală din limbile B sau C în limba A în domenii de interes larg şi semi-specializate;
  3. Aplicarea adecvată a tehnicilor generale de documentare, căutare, clasificare şi stocare a informaţiei, folosirea programelor informatice (dicţionare electronice, baze de date etc.), stăpânirea bazelor tehnoredactării şi corecturii de texte, folosirea programelor de tehnoredactare a documentelor pe calculator şi a tehnicilor de arhivare a documentelor;
  4. Organizarea de evenimente profesionale, ştiinţifice şi culturale care solicită abilităţi de comunicare profesională şi instituţională în limbile A, B si C (prezentarea firmei şi a produselor/ serviciilor acesteia, protocol, târguri şi expoziţii etc.);
  5. Relaţionarea în contexte instituţionale diverse (instituţie, întreprindere economică, ONG) şi utilizarea unor cunoştinţe generale şi semi-specializate în domeniile profesionale de aplicaţie ale specializării;
  6. Comunicare în situaţii profesionale multilingve de integrare, negociere şi mediere lingvistică şi culturală.