Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Perioada studiilor: 3 ani, învățământ de zi

Programul de Limba și literatura română – Limba și literatura engleză se școlarizează la Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior”.

Cei 3 ani de studiu se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de Licențiat în Filologie. Pregătirea poate fi continuată prin programe de masterat.

Ce competențe vei dobândi pe parcursul studiilor:

Competențe specifice:

1. Utilizarea eficientă și flexibilă a limbilor română și engleză în scopuri, academice, profesionale și sociale

2. Cunoașterea și capacitatea de a utiliza un spectru larg de texte (orale, scrise, audiovizuale) în română și engleză, recunoscându-le sensurile implicite

3. Producerea de texte riguros și limpede structurate, centrate pe tematici complexe, utilizând adecvat regulile și principiile de organizare, coeziune și conectare în cadrul textelor.

4. Cunoașterea general a evoluției istorice a limbilor română și engleză

5. Capacitatea de a identifica cele mai importante curente literare și culturale din istoria românească și anglo-saxonă

6. Abilitatea de a descrie în sincronicitate principalele fenomene lingvistice și construcții gramaticale din engleză și română

7. Înțelegerea relațiilor dintre factori, procese și fenomene lingvistice literare, istorice sau culturale precum și explicarea acestora

8. Utilizarea cunoștințelor acumulate pentru a rezolva probleme legate de orice activitate profesională, în domeniul limbii, literaturii și culturii engleze sau române

9. Abilitatea de a distinge între diversele modele metodologice și teoretice aplicate studiului limbii, culturii și literaturii române/engleze.

10. Rescrierea și organizarea informațiilor și argumentațiilor provenite din diverse surse și prezentarea lor într-un demers coerent și sintetic

11. Evaluarea critică a unor producții științifice, literare, mass-media sau culturale în cele două limbi

12. Cunoașterea conceptelor de bază necesare în interpretarea unor filme bazate pe opere literare scrise în română sau engleză

13. Identificarea și așezarea în relații a celor mai importante probleme ale literaturii occidentale cu literatura română

14. Redactarea de eseuri în română și engleză despre literatură, lingvistică, cultură, cinematografie, noile media etc.

15. Aplicarea de instrumente analitice diverselor tipuri de opere literare metode și curente ale teoriei lingvistice și literare

17. Abilitatea de a identifica modalitatea de reflectare a societății în operele literare în diverse epoci

18. Interpretarea și evaluarea textelor literare și explicarea procesualității generării de sens în acestea

19. Înțelegerea fundamentelor biologice, cognitive și culturale ale limbajului uman și a principalelor modele gramaticale contemporane

20. Recunoașterea și utilizarea corectă a principiilor, metodelor și rezultatelor analizei structurale a limbajelor, fundamentelor teoriilor lingvistice și abordărilor din studiul limbilor, aplicarea acestora în interpretarea comunicării văzute ca un fenomen complex și dinamic.

Competențe transversale:

1. Capacitatea de a lucra în mod autonom și responsabil în cadrul unui mediu profesional sau de cercetare – în română și engleză, reușind să ducă la îndeplinire un set prestabilit de obiective

2. Utilizarea noilor tehnologii pentru a genera, organiza și stoca informații în română sau engleză, aplicând-o formării personale, continue și soluționării problemelor specifice activității profesionale sau de cercetare 3. Lucrul individual eficient/ lucrul în echipe în medii multiculturale și interdisciplinare (în română și engleză), aplicând valorile culturii păcii, precum și valorile caracteristice democrației, respectiv avantajele comunicării interculturale.