Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

COMPETENȚE DOBÂNDITE

ISTORIE

Perioada studiilor: 3 ani, învățământ de zi

Program de studii în limba română

Programul de Istorie se școlarizează la Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”.

Cei 3 ani de studiu se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de Licențiat în Istorie. Universitatea oferă posibilitatea de a aprofunda studiile prin programele de Masterat și Doctorat în domeniul Istoriei.

Competențele dobândite pe parcursul studiilor:

  • Regăsirea informației despre trecutul istoric.
  • Stabilirea faptelor istorice pe baza informațiilor din izvoare şi din afara izvoarelor.
  • Prezentarea orală şi scrisă a cunoştinţelor de specialitate.
  • Utilizare la un nivel de bază a metodelor specifice unei ştiinţe auxiliare a istoriei (paleografie chirilică/slavă/latină etc., epigrafie.
  • Utilizarea conceptelor şi a metodelor de bază ale cel puțin unei alte ştiinţe sociale sau umaniste, sau ale unei discipline de graniţă între istorie şi alte ştiinţe (sociologia, antropologia , istoria artei, economia, psihologie, filozofia etc.).
  • Producerea punctuală a unor noi cunoştinţe istorice pe baza cunoașterii aprofundate a unei epoci şi/sau probleme istorice de complexitate medie.
  • Competențe digitale.