Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI

Perioada studiilor: 4 ani, învățământ cu frecvență

Program de studii în limba română

Programul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini se școlarizează pe linia de studiu mecanică a Facultății de Inginerie. Cei 4 ani de studiu se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licență, de inginer. Pregătirea poate fi continuată prin programe de masterat.

Ce competențe vei dobândi pe parcursul studiilor:

  1. Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale
  2. Asocierea cunostintelor, principiilor si metodelor din stiintele tehnice ale domeniului cu reprezentari grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice
  3. Utilizarea de aplicatii software si a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale, în general, si pentru proiectarea asistata a produselor în particular.
  4. Elaborarea proceselor tehnologice de fabricare.
  5. Proiectarea si exploatarea echipamentelor de fabricare.
  6. Planificarea, conducerea si asigurarea calitatii proceselor de fabricare.