Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Energetică și Tehnologii Informatice – LICENȚĂ 

Perioada studiilor: 4 ani

Program de studii în limba română

Programul de studii Energetică și Tehnologii Informatice se școlarizează pe linia de studiu aferentă specializărilor din sfera ingineriei electrice a Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației. Cei 4 ani de studiu se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licență, de inginer. Pregătirea poate fi continuată prin programe de masterat.

Ce competențe vei dobândi pe parcursul studiilor:

  1. Înțelegerea într-un mod interdisciplinar a cunoștințelor privind operarea și funcționarea sistemelor energetice prin soluții informatice
  2. Utilizarea cunoștințelor în vederea proiectării, implementării și operării sistemelor bazate pe tehnologiilor bazate pe surse regenerabile de energie.
  3. Explicitarea și interpretarea conceptelor generale și specifice privind procesele tehnologice din cadrul sistemelor energetice inteligente.
  4. Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcționare, diagnoză și mentenanță aferente echipamentelor și instalațiilor energetice.
  5. Utilizarea critic constructivă a elementelor de bază aferente managementului sistemelor energetice, corelat cu legislația din domeniu și cu principiile pieței de energie.
  6. Utilizarea creativă și inovativă a cunoștințelor de bază în modelarea, proiectarea și exploatarea sistemelor de măsurare inteligente din rețelele de distribuție a energiei.
  7. Aplicarea în condiții de autonomie și responsabilitate a cunoștințelor de bază în comanda, controlul și exploatarea sistemelor energetice.
  8. Capacitatea de a utiliza cunoştinţele generale şi specifice privind procesele tehnologice din cadrul sistemelor de utilizare a diferitelor forme de energie.
  9. Capacitatea de a aplica cunoştinţele specifice în conducerea şi optimizarea funcţionării sistemelor energetice.
  10. Capacitatea de a utiliza soluții informatice, baze date și algoritmi pentru proiectarea asistată, monitorizarea și controlul sistemelor energetice.