Caracteristici Generale

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Caracteristici potrivite pentru a lucra în domeniu:

  • Abilitate generală de învățare și capacitatea decizională, nivel mediu.
  • Dexteritate manuală, dexteritatea degetelor, coordonarea membrelor, rezistenţă fizică.
  • Creativitate, foarte bune aptitudini de percepție a formei, discriminare cromatică.
  • Foarte bune aptitudini verbale, să îți placă să interacționezi cu alte persoane.
  • Persoană conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor.
  • Stabilitate emoțională, capacitatea de a furniza încredere, de a convinge.
  • Să ai deprinderi practice pentru a utiliza sau a înțelege modul de funcționare a unor echipamente, aparate din cabinetul de cosmetică.

În general, profesia de tehnician dermoterapie estetică este caracterizată, ca sferă de interese profesionale (Holland), de următoarele caracteristici:

  • Social (de susținere) – deprinderi verbale și interpersonale; preferă activități care implică informarea, pregătirea, grija pentru alte persoane; asimilează competențe în stabilirea unei bune relaționări cu alte persoane.
  • Realist (motor) – preferă activități fizice; preferă să rezolve problemele concrete și nu pe cele abstracte; preferă activități care nu solicită manipularea ordonată și sistematică a obiectelor, instrumentelor, mașinilor; achiziționează cu ușurință competențe manuale, tehnice.
  • Artistic (estetic) – preferă relaționarea personală indirectă printr-o autoexprimare proprie mediului artistic; preferințele sale sunt axate pe activități nestructurate care presupun manipularea materialelor pentru a crea forme artistice noi; achiziționează competențe artistice în domeniul muzical, lingvistic, al artelor plastice, literaturii.