Caracteristici Generale

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

CARACTERISTICI GENERALE

Caracteristici potrivite pentru a lucra în domeniu:

Cunoștințe:

– Cunoașterea generală a unor opere literare majore, a genurilor și tradițiilor critice, a noțiunilor de gramatică și a normelor de scriere/vorbire literară.

– Înțelegerea și capacitatea de a empatiza cu alte culturi și alți indivizi prin explorarea tradițiilor culturale, a limbilor și literaturilor.

– Cunoașterea contextelor lingvistice, literare și culturale în care textul și discursul sunt scrise și citite.

Abilități:

– Abilități de comunicare scrisă și orală – abilitatea de a defini un public, de a construi o argumentație, de a prezenta o idee, de a oferi un fundal de informații pentru o gamă largă de probleme.

– Capacitatea de a scrie cu claritate și precizie, de a învăța cele mai bune metode de a convinge un public.

– Abilitatea de a examina detaliat, echilibrat și riguros limbaje textualizate și verbalizate, capacitatea de a articula interpretări pentru alții.

– Sensibilitatea la maniera în care comunicarea e configurată de circumstanțe, de autor și de publicul-țintă.

– Un vocabular vast și abilitatea de a folosi terminologia de specialitate în mod coherent.

– Abilitatea de a gestiona o varietate de metode de cercetare și capacitatea de a prezenta o cercetare în mod acurat și adaptat contextului. – Conștientizarea modului în care diverse contexte socio-culturale afectează natura și sensurile limbajului.