Caracteristici Generale

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

CARACTERISTICI GENERALE

Programul de licență Istorie se adresează absolvenților de liceu care doresc să aprofundeze cunoașterea trecutului dar și celor care au dobândit deja o calificare profesională și sunt pasionați de istorie. Prin oferta educațională structurată sub forma planului de învățământ dar și prin oportunitățile extracurriculare oferite – programul Erasmus, excursiile de documentare, laboratoarele și centrele de cercetare – și prin implicarea activă a corpului profesoral, studenții vor putea dobândi nu doar un set de cunoștințe abstracte despre trecut ci vor avea cadrul și resursele necesare pentru a se dezvolta atât din punct de vedere profesional cât și uman.

Programul de licență Istorie este unul actualizat în permanență în funcție de cerințele actuale ale societății. Oferta de cursuri este adaptată preocupărilor contemporane – istoria religiilor, națiuni și naționalisme, relații internaționale, istoria artei, istoria relațiilor de gen/femeilor – astfel încât să permită absolvenților o cât mai bună inserție pe piața muncii.

Programul de licență Istorie asigură dobândirea de către absolvenți a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din domeniul istoriei, precum și a unor cunoștințe generale din domeniul fundamental al științelor socio-umane, ca și a capacității de a le aplica și transmite în mod creativ. De asemenea, se urmărește formarea și modelarea deprinderilor de exprimare eficientă și corectă, în scris și oral, dezvoltarea unor capacități de comunicare interpersonală și publică, de mediere interculturală la nivel superior, ca și a abilităților de rezolvare a unor probleme care implică aspecte sociale și interumane.

Caracteristici potrivite domeniului/Ești potrivit pentru Istorie dacă dispui de abilități precum:

 • Înțelegerea textelor scrise – Abilitatea de a citi şi de a înțelege informaţiile şi ideile prezentate în scris
 • Expresivitatea scrisă
 • Expresivitatea verbală
 • Creativitate
 • Inteligență emoțională
 • Gândire critică

Caracteristici de personalitate

 • Integritate 
 • Atenţie la detalii
 • Perseverenţă
 • Curiozitate
 • Încredere în sine
 • Seriozitate
 • Adaptabilitate