Caracteristici Generale

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Ingineria Medicală reprezintă domeniul interdisciplinar în care tehnologia contribuie la identificarea, formularea și rezolvarea problemelor din medicină și sănătate.

Programul de studii Inginerie Medicală  oferă un cadru generos de educație universitară  pentru tinerii interesați de științele inginerești aplicate dar, în același timp, pentru care medicina este o pasiune.

Presiunea tehnologică puternică în domeniul tehnologiilor medicale – digitalizare, robotizare, automatizare – și potențialul înalt de angajare, susțin domeniul Inginerie medicală  ca vector principal în dinamica actuală a pieței serviciilor medicale.

Pachetul educațional este conceput  în paradigma interfață medicină – om – tehnologie  și oferă absolvenților competențe  pe cele două două domenii ale Ingineriei medicale:

  • Dispozitive medicale: Echipamente, materiale și tehnologii, inclusiv informatice, cu rol în diagnosticul, investigarea, monitorizarea, tratamentul și reabilitarea pacienților.
  • Inginerie clinică: Proiectarea, dezvoltarea, suportul și serviciile destinate dispozitivelor

medicale și operarea acestora în condiții de siguranță, conform standardelor.

Programul de studii Inginerie Medicală oferă studenților noștri oportunitatea și garanția unei instruiri de calitate, performante, prin parcurgerea și unor pachete de discipline din sfera tehnică și medicală, majoritatea având caracter interdisciplinar și preponderent aplicativ.

Procesul educațional se desfășoară  alături de cadre didactice cu competențe profesionale și științifice recunoscute – ingineri, medici, informaticieni, farmaciști, folosind  cele mai noi tehnologii  de învățare, metode inovative de predare și resurse digitale de informare.

Activitățile practice și aplicative dedicate programului Inginerie Medicală au ca suport laboratoarele și centrele de cercetare ale Facultăților de Inginerie și Tehnologia Informației și Medicină, dotate cu echipamente didactice moderne, digitalizate: Inginerie Medicală Aplicată, Intrumentație, Senzori și Robotică, Biomecanică, Materiale Biomedicale, Printare 3D și Fabricație digitală, Centrul de Simulare și Abilități în Medicină.

Relevanța și calitatea procesului educațional este susținută de parteneriatele cu unități medicale și spitalicești publice și private, companii industriale, companii de producere, dezvoltare și distribuție a echipamentelor și dispozitivelor medicale din țară, firme IT specializate.

Absolvenții programului de studii Inginerie Medicală  vor asigura  implementarea, promovarea și suportul   tehnologiilor, echipamentelor și soluțiilor inovative care, alături de resursa umană medicală, susțin dezvoltarea și calitatea pieței serviciilor medicale.