Caracteristici Generale

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Caracteristici potrivite pentru a lucra în domeniu:

 • Abilitatea generală de învăţare și de înțelegere a conceptelor de tehnică juridică,
 • Aptitudinea oratorică și de comunicare,
 • Rapiditatea în reacţii, 
 • Capacitatea decizională,
 • Înțelegerea și gestionarea riscurilor
 • Abilitatea de a înțelege și utiliza inovația tehnologică în domeniu

Caracteristici de personalitate

 • Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune,
 • Conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor,
 • Echilibrat emoţional mai ales în situaţii de stres,
 • Să dispună de abilități în comunicare,
 • Dorință de perfecționare şi dezvoltare continuuă.
 • Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului;
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă  (cu elemente de interdisciplinaritate),
 • Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.

Profesia presupune un profil de interese ocupaționale (Holland), cu următoarele caracteristici: I C S

 • Investigativ (intelectual) – preferă activități care implică investigații creative ale fenomenelor fizice, biologice și culturale; asimilare de competențe  științifice și matematice.
 • Convențional (conformist) – preferă activitățile care se desfășoară după reguli bine stabilite; alege de obicei, rolurile de subordonat; preferă activitățile care solicită manipulari ordonate și sistematizate a datelor, echipamentelor, organizând informațiile utilizate pentru atingerea scopurilor sale profesionale; îi displac activitățile nestructurate, dezordonate și artistice.
 • Social (de susținere) – deprinderi verbale și interpersonale; preferă activități care implică informarea, pregătirea, grija pentru alte persoane; asimilează competențe în stabilirea unei bune relaționări cu alte persoane.