Caracteristici Generale

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Accelerarea și creșterea producției, eficientizarea și diversificarea ei, garantarea unei calități constante pentru bunurile produse etc. nu mai sunt posibile fără automatizarea și informatizarea proceselor tehnologice.

Automatizarea proceselor urmărește asigurarea tuturor condițiilor de desfășurare a acestora fără intervenția operatorului uman. Acest lucru presupune utilizarea mijloacelor tehnice capabile să asigure evoluția proceselor într-un sens prestabilit, în vederea realizării unei producții la parametri doriți.

Informatizarea prezentă are drept scop îmbunătățirea modului în care sunt gestionate informațiile legate de procesul tehnologic. Aceste informații vizează nu doar procesul tehnologic propriu-zis ci și faza de proiectare, gestiune tehnică, conducere și monitorizare a procesului.

Specializarea Automatică și informatică aplicată pregătește ingineri pentru activități de automatizări și informatică aplicată în vederea conceperii, proiectării și conducerii automate a proceselor tehnologice din diferite ramuri industriale. Acest lucru se realizează printr-o abordare integrată  atât la nivel hardware cât și software. O direcție specială în pregătirea studenților o constituie conducerea proceselor cu ajutorul sistemelor de calcul specializate (microcontrolere, automate programabile, calculatoare de proces). Prin numărul mare de ore alocate disciplinelor cu specific de programare și prin utilizarea de medii software dedicate se asigură specializarea studenților și în informatica aplicată.

Caracteristici potrivite pentru a lucra în domeniu

  • Cunoștințe de utilizare a calculatorului, a echipamentelor electrice și electronice și a echipamentelor de telecomunicații;
  • O bună înțelegere a conceptelor tehnice completată de dorința de a învăța și acumula noi cunoștințe;
  • Bune abilități de organizare, planificare și comunicare;
  • Bune abilități practice și deprinderi tehnice;
  • Creativitate, gândire analitică și capacitate de sinteză;
  • Inițiativă și abilități de identificare și rezolvare a problemelor;
  • Tenacitate si perseverență;
  • Spirit de echipă.