Atribuții

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Care sunt responsabilitățile unui inginer automatist?

 • proiectarea, realizarea, instalarea, punerea în funcțiune și darea în exploatare către beneficiar a soluțiilor de automatizare a proceselor tehnologice;
 • realizarea de sisteme informaționale bazate pe tehnologii web, baze de date, interfețe utilizator specifice sistemelor de automatizare;
 • configurarea și reconfigurarea echipamentelor de automatizare;
 • dezvoltarea aplicațiilor SCADA și a altor aplicații software specifice domeniului;
 • proiectarea circuitelor electrice, administrarea și corectarea schemelor electrice ale instalațiilor de automatizare;
 • integrarea de echipamente complexe (calculatoare de proces, automate programabile PLC, interfețe operator HMI), senzori, traductoare și elemente de acționare specifice cu alte sisteme;
 • asigurarea tuturor condițiilor tehnice schimbului de informații cu echipamentele din fluxul de automatizare;
 • verificarea programelor și selectarea echipamentelor în vederea realizării proiectelor conform cerințelor impuse;
 • adoptarea/propunerea de soluții pentru îmbunătățirea proiectelor de automatizare;
 • urmărirea planului de mentenanță pentru funcționarea optimă a instalațiilor electrice, a utilajelor și echipamentelor electrice și de automatizare;
 • elaborarea documentației tehnice aferentă etapelor de proiectare și dezvoltare a soluțiilor tehnice adoptate;
 • aplicarea cerințelor de calitate, a normelor și standardelor specifice lucrărilor de automatizare;