Atribuții

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Ce lucrează un traducător, în general:

Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează traducerea dintr-o limbă în alta a unui text scris. Traducerea presupune redarea (transpunerea) în limba ţintă (limba 2) a comunicării originale din limba sursă (limba 1), cu păstrarea sensului comunicării originale.

 • Întocmeşte glosare terminologice pentru a fi utilizate în traducerea diferitelor materiale;
 • Discută cu clienţii cerinţele de traducere şi stabileşte taxele pentru serviciile oferite;
 • Realizează o documentare aprofundată a subiectului textului, înainte de a realiza traducerea;
 • Utilizează materiale de referinţă precum dicţionare, lexicoane, enciclopedii, baze de date
 • terminologice computerizate şi texte paralele pentru a lămuri diferitele sensuri ale cuvintelor;
 • Citeşte materiale din diferite domenii de activitate (documente juridice, cercetări ştiinţifice, ştiri, opere literare, etc.) şi traduce materialele în diferite limbi;
 • Corectează, editează şi revizuieşte materiale traduse;
 • Verifică textele originale sau se consultă cu autorii pentru a se asigura că traducerea păstrează conţinutul şi sensul materialului original;
 • Verifică traducerea termenilor tehnici şi a terminologiei pentru a asigura acurateţea şi consecvenţa traducerii;
 • Identifică şi soluţionează situaţii problematice legate de sensurile cuvintelor, conceptelor, practicilor şi comportamentelor;
 • Realizează revizia întregului text tradus pentru a verifica integralitatea textului ţintă, redarea corectă a sensului din limba sursă, folosirea adecvată a terminologiei, folosirea surselor documentare indicate de client, respectarea normelor gramaticale, adecvarea stilistică şi de registru al limbii, formatarea şi tehnoredactarea conform cerinţelor clientului;
 • Adaptează programe şi documente tehnice la o altă limbă şi cultură;
 • Respectă codurile etice de confidenţialitate a informaţiilor cuprinse în textele pe care le traduce;
 • Preia exclusiv comenzile de lucru pentru care are competenţe;
 • Respectă termenele de predare stabilite.

Condițiile/ mediul de lucru:

 • Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat
 • De obicei munca nu se desfăşoară în cadrul unui orar fix
 • Cele mai multe sarcini sunt structurate şi executate sub presiunea timpului
 • Consecinţele erorilor în cadrul muncii pot fi grave