Atribuții

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

ATRIBUȚII
Ce lucrează un filolog, în general:
Job-uri legate direct de absolvirea programului de studii Lb. și lit. română – Lb. și lit. engleză:
– Copywriter
– Asistent editorial
– Profesor de Limba și literatura română/ Limba română ca limbă străină (în înv. gimnazial, respectiv liceal după absolvirea unui masterat)
– Profesor de Limba și literatura engleză/ Limba engleză ca limbă străină/ Engleză specializată (în înv. gimnazial, respectiv liceal după absolvirea unui masterat)
– Lexicograf
– Jurnalist în cadrul redacției unei reviste
– Jurnalist în cadrul redacției unui ziar
– Editor de carte/revistă
– Corector
– Expert în resurse umane
– Manager de conținut web
– Scriitor
– Expert grant-uri
– Analist cercetare
– Revizor informații (facts checker)
– Secretar de presă
Job-uri pentru care diploma de absolvent al programului de studii Lb. și lit. română – Lb. și lit. engleză este utilă:
– Bibliotecar
– Copywriter de publicitate
– Administrator/curator de artă
– Consultant educațional
– Referent informații/ Birou informații
– Mentor de formare/formator
– Director vânzări
– Cercetător media
– Învățător școala primară
– Profesor particular
– Responsabil Relații Publice (PR officer)
– Arhivar
– Manager social-media
Angajatorii tipici ai absolvenților de programe de studii filologice includ organizații din sectorul public sau privat, sistemul educațional, cel de sănătate, administrația publică locală, structurile guvernamentale, organizațiile non-guvernamentale, fundațiile etc., absolvenții activând în domenii precum:
– administrația
– management-ul artistic
– management-ul evenimentelor
– domeniul financiar
– management-ul general
– învățământul
– cercetarea
Alți angajatori uzuali includ:
– agențiile de publicitate și relații publice
– organizațiile media
– editurile
– televiziunile
– portalurile informaționale on-line
– agențiile de știri
Absolvenții de filologie sunt deseori preferați și în companiile de vânzări, HORECA și turism
 
Când Filologia e combinată cu alte programe de studii:
RE + Medicină = Medic
RE+Economie/Business/Marketing=job-uri de orice tip în industrie
RE+Tehnologia informației= Technical writer; Copywriter; Game analyst; Game storywriter; New Media Publisher
RE+Științe Sociale=Asistent social, Lucrător ordine publică, Manager de caz (poliție, agenții de informații)
RE+Istorie/Artă= Director muzeu, curator
RE+Teatru= Director teatru, Scenograf, Regizor, Dramaturg.
 
Condițiile/ mediul de lucru:
·         Activitatea se desfăşoară în spaţii protejate (birouri, biblioteci etc.)
·         În general, sarcinile sunt structurate, necesitând exactitate şi acurateţe.
·         Programul de lucru poate fi fix sau variabil, în funcţie de cadrul instituţional în care îşi desfăşoară activitatea (institute de cercetare, companii etc.).
·         Există un grad ridicat al libertăţii de decizie şi asumarea responsabilităţii pentru acestea.
Activităţile desfăşurate implică o frecvenţă ridicată a interacţiunilor interpersonale în cazul colectivelor de cercetare, dar cel mai adesea munca se desfăşoară individual.