Atribuții

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Ce lucrează un inginer mecanic, în general:

Practicanţii unei astfel de ocupaţii planifică şi construiesc motoare, maşini, mecanisme, sisteme mecanice şi instalaţii industriale, avizează funcţionarea acestora şi supervizează instalarea, operarea, menţinerea, întreţinerea şi repararea lor; studiază anumite materiale, produse sau procedee tehnologice.

Întocmește, citeşte şi interpretează schiţe, desene tehnice, scheme şi rapoarte generate de calculator;

Se consultă cu alţi specialişti pentru a implementa procedurile de operare, a rezolva defecţiunile sistemului şi pentru a oferi informaţii tehnice;

Verifică şi analizează propunerile de design ale clienţilor, specificaţiile tehnice, manualele şi alte date pentru a evalua fezabilitatea, costul şi necesităţile de întreţinere ale proiectelor sau aplicaţiilor;

Specifică componentele sistemului sau modifică produsele pentru a se asigura că acestea sunt în conformitate cu planul sau schiţa tehnică şi specificaţiile referitoare la funcţionarea produsului respectiv;

Studiază, schiţează, evaluează, instalează, operează şi se ocupă de întreţinerea produselor, echipamentelor, proceselor şi a sistemelor mecanice pentru ca acestea să corespundă cerinţelor şi principiilor inginereşti;

Investighează erorile şi dificultăţile care apar în funcţionarea echipamentelor pentru diagnoza cauzelor acestora şi pentru a face recomandările necesare personalului care se ocupă cu întreţinerea acestor produse şi echipamente;

Oferă feedback inginerilor proiectanţi asupra problemelor şi nevoilor clienţilor;

Controlează şi verifică instalarea, modul de operare, de întreţinere şi de reparare al maşinilor şi echipamentelor pentru a se asigura că acestea sunt instalate şi funcţionează conform specificaţiilor tehnice;

Conduce operaţiuni de cercetare prin care se testează şi se analizează fezabilitatea, design-ul, operarea şi performanţa (funcţionarea) sistemelor mecanice, componentelor şi a echipamentului per ansamblu;

Recomandă diverse modificări ale design-ului pentru a elimina defectele sistemelor sau ale maşinilor;

Creează şi testează modele de design-uri şi metode de procesare alternative pentru a evalua fezabilitatea, efectele mediului asupra funcţionării mecanismelor, posibile noi aplicaţii şi necesitatea de a face modificări;

Aplică principiile ingineriei mecanice în domenii emergente cum ar fi robotica, managementul deşeurilor şi ingineria biomedicală;

Dezvoltă, coordonează şi monitorizează aspectele tehnice ale producţiei, inclusiv selectarea metodelor de fabricaţie şi operare;

Supervizează personalul din subordine pentru buna desfăşurare a lucrurilor;

Stabileşte şi coordonează respectarea normelor de siguranţă a muncii, orarul de muncă şi necesarul de materiale;

Condițiile/ mediul de lucru:

  • Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat
  • Munca se desfăşoară în cadrul unui orar fix cu mici excepţii în funcţie de urgenţele apărute
  • Activităţile sunt în mare măsură bine structurate şi implică multă acurateţe şi precizie
  • Există o oarecare libertate de decizie şi responsabilităţile sunt asumate pentru deciziile luate
  • Consecinţele erorilor în cadrul muncii pot fi grave
  • Munca presupune interacţiuni interpersonale frecvente (colegi, furnizori, clienţi)