Atribuții

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Care sunt responsabilitățile unui inginer specialist în energetică și tehnologii informatice?

Specialiştii formați în domeniul energiei și tehnologiilor informatice desfășoară activităţi de proiectare, exploatare, întreținere a instalațiilor de producere, transport, distribuție și utilizare a energiei. De asemenea desfășoară cercetări, oferă consultanță, proiectează și coordonează direct activitatea de construire și de exploatare a sistemelor energetice, conduc şi optimizează funcţionarea la nivel operativ, consiliază și coordonează activitatea de întreținere și de reparare a acestora, utilizează sisteme informatice și sisteme de control de tip SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) și DCS (Distributed Control System).

Principalele responsabilități sunt:

 • Proiectează sisteme de transport şi distribuţie eficientă a energiei;
 • Realizează devize de calcul aferente proiectelor de infrastructură energetică și subsistemelor acestora;
 • Exploatează şi întreţine instalaţii de transport şi distribuţie a energiei;
 • Coordonează echipe de lucru pentru întreţinerea şi executarea lucrărilor de mentenanță și reparaţii la reţelele existente;
 • Monitorizează, coordonează montarea instalaţiilor energetice şi a probelor pentru punerea lor în funcţiune;
 • Programează lucrările de revizie, reparaţie şi pregăteşte documentaţia necesară pentru realizarea acestora;
 • Supraveghează funcţionarea aparaturii şi instalaţiilor care îi sunt repartizate în subordine;
 • Verifică aplicarea procedurilor de calitate, respectarea sarcinilor, procedurilor de lucru şi normelor de execuție;
 • Efectuează controale periodice pentru verificarea preventivă a sistemelor de reglare automată;
 • Studiază evoluţia preţului energiei şi realizează analize tehnice şi financiare cu privire la gestionarea acesteia;
 • Întocmeşte rapoarte săptămânale privind starea de funcţionare şi producţia de energie realizată;
 • Monitorizează alimentarea eficientă cu energie a consumatorilor;
 • Participă la negocierea contractelor de energie cu diverşi investitori.