Atribuții

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Ce lucrează un absolvent de drept?

Activitatea este specifică fiecărei profesii, astfel:

Judecător:

 • Judecă litigiile care le sunt înaintate, aflate pe rolul instanțelor de judecată
 • Se pronunță asupra măsurilor preventive
 • Verifică legalitatea administrării probelor
 • Conduce ședința de judecată
 • Asigură aflarea adevărului judiciar în scopul înfăptuirii justiției

Procuror:

 • Efectuează și coordonează activitatea de urmărire penală
 • Ia măsuri pentru eventuala trimitere în judecată a autorilor infracțiunilor
 • Evaluează oportunitatea luării unor măsuri specifice cauzelor penale, preventive, asiguratorii, administrarea probelor
 • Prticipă la sedințele de judecată în cauze penale și în acele cauze civile în care participarea procurorului este obligatorie conform legii

Avocat:

 • Sunt considerați apărătorii părților în fața instanței de judecată, îndeplinind două roluri principale: rolul de consiliere și cel de reprezentare 
 • Asistă și/sau reprezintă clienții în relațiile cu organele judiciare și alte instituții
 • Acordă consultații juridice
 • Redactează și semnează acte
 • Desfășoară operațiuni fiduciare

Grefier:

 • Asistă completul de judecată în pregătirea și derularea ședințelor de judecată
 • Asistă judecătorul în redactarea și completarea documentelor de instanță
 • Semnează documente de instanță
 • Efectuează comunicarea citațiilor și actelor de procedură

Notarul public:

 • Este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public
 • Redactează și autentifică înscrisurilor, emite acte autentice
 • Legalizează documente și semnături, copii de pe înscrisuri,
 • Întocmește contracte
 • Îndeplinește procedura succesorală
 • Îndeplinește procedura divorțului,

Executor judecătoresc:

 • Pune în executare dispozițiile cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notifică acte judiciare și extrajudiciare
 • Comunică acte de procedură
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe
 • Aplică măsuri asigurătorii dispuse de instanța judecătorească

 Consilier juridic:

 • Acordă consultanţă de specialitate compartimentelor din cadrul instituţiei, autorității, persoanei juridice de drept privat şi reprezintă în instanţele judecătoreşti interesele persoanei juridice, autorității publice
 • Primeşte şi studiază actele normative emise de serviciile de specialitate după care acordă avizul de legalitate
 • Arhivează documentele/dosarele prin înregistrarea şi conservarea tuturor actelor juridice emise de instituţia respectivă
 • Elaborează şi actualizează baza de date juridică a instituţiei conform legislaţiei în domeniu