Atribuții

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Ce lucrează un absolvent de Administraţie Publică, în general:

Paleta de activități pe care le poate desfășura un absovent de Administrație Publică / Științe Administrative este foarte largă, iar posibilitățile de angajare sunt multiple, atât în mediul privat, cât și în cel public. 

Absolvenții din domeniul Administrației Publice pot ocupa posturi în domeniul public precum: Consilier în administraţia publică; Consultant administraţie publică; Expert administraţia publică; Inspector de specialitate administraţia publică; Referent de specialitate administraţia publică; Administrator public, Secretar general al unității administrativ-teritoriale, funcționar public european, etc., precum și o diversitate de alte posturi în domeniul privat, precum: consultant, asistent manager, responsabil resurse umane, funcționar în domeniul bancar, manager de proiect etc.

În principal, un specialist în Administrația Publică se ocupă, în general, cu:

  • acordarea de servicii profesionale în domeniul Administraţiei Publice;
  • acordarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea documentelor specifice proiectelor;
  • asistenţă şi servicii pe probleme de proceduri aplicate în Administraţia Publică;
  • asistenţă privind întocmirea documentaţiei tehnice şi a actelor administrative;
  • asistenţă privind respectarea reglementărilor legale în vigoare;
  • acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării programelor /proiectelor cu finanţare externă;
  • realizarea de expertize la solicitarea structurilor de conducere sau a altor părţi interesate ale autorităţilor administrative publice locale şi centrale;
  • asistenţă de specialitate în cauzele solicitate de către autorităţile administrative publice locale şi centrale.

Condițiile / mediul de lucru:

Specialistul în Administraţia Publică îşi desfăşoară activităţile la sediul autorităţilor publice. Activitatea are un caracter obiectiv şi imparţial, fără a fi afectată de interese personale sau exterioare.

Specialistul în Administraţia Publică este obligat să păstreze secretul în legătură cu informaţiile, faptele şi documentele despre care ia cunoştinţă şi pe care le deţine ca urmare a exercitării atribuţiilor de consultanţă, fiindu-i interzisă cu desăvârşire utilizarea acestora în interesul propriu ori în interesul unui terţ.

Specialistul în Administrația Publică care are și statut de funcționar public își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale, a codului deontologic propriu și, în derularea activității este protejat de lege.