Atribuții

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Ce lucrează un profesor în învățământul primar, în general:

Profesorii din învățământul primar predau o serie de discipline la nivelul învățământului primar.

  • Activități de instruire şi educare a altor persoane
  • Identifică nevoile de educaţie ale altor persoane, prin dezvoltarea unor programe sau cursuri educaţionale sau de pregătire şi perfecţionare, şi predarea sau instruirea acestora.
  • Manifestă gândire creativă, prin dezvoltarea, proiectarea şi crearea de noi aplicaţii, idei, relaţii, sisteme sau produse, inclusiv contribuţii artistice.
  • Organizează propria activitate, prin dezvoltarea unor obiective şi planuri specifice pentru a prioritiza, organiza şi realiza munca.
  • Tutelează şi sprijină dezvoltarea altor persoane, prin identificarea nevoilor de dezvoltare a celorlalţi şi ajutarea, instruirea sau sfătuirea acestora pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele sau aptitudinile.

Condițiile/ mediul de lucru:

  • Profesorul îşi desfăşoară majoritatea activităţilor în sala de clasă, cabinet, laborator, atelier şcolar, sală de sport etc. în funcţie de materia predată / specialitatea de bază.
  • Norma didactică de predare – învăţare este stabilită prin Lege
  • Profesorul are libertate de decizie în ceea ce priveşte alegerea manualelor, materialelor didactice şi strategiilor de învăţare utilizate la clasă.
  • Profesorul are libertate de decizie în ceea ce priveşte selectarea metodelor de evaluare relevante pentru materia predată şi în conformitate cu obiectivele stabilite prin programă.

Prin specificul activităţii sale, profesorul interacţionează în permanenţă cu elevi, părinţi şi alte cadre didactice.