Atribuții

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Consilier instituții publice

ATRIBUȚII

Ce lucrează un Consilier instituţii publice, în general:

 • asigură consiliere pe probleme de politică, supraveghează interpretarea și implementarea politicilor guvernamentale și a legislației de către departamentele și agențiile guvernamentale,
 • își reprezintă țara în străinătate și acționează în numele acesteia sau îndeplinesc sarcini similare în cadrul organizațiilor interguvernamentale.
 • planifică, organizează, coordonează direct, controlează și evaluează activitățile generale ale departamentelor, consiliilor, agențiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional și național, în conformitate cu legislația și politicile stabilite de către organismele legislative și guvernamentale.
 • determină, formulează și coordonează direct implementarea politicilor organizațiilor specializate, cum ar fi organizațiile politice, sindicatele, patronatele, asociațiile de comerț și industrie, organizațiile umanitare și de caritate sau asociațiile sportive, și reprezintă și acționează în numele acestor organizații.

Ce locuri de muncă poți ocupa?

Consilier diplomatic, Consilier guvernamental, Consilier instituții publice, Consilier al ministrului Consul general, Director instituție publica, Director de cabinet, Inspector de stat șef, șef cabinet, Șef birou senatorial, Șef protocol de stat, Secretar diplomatic, Atașat diplomatic, Consultant prezidențial si guvernamental

Scopul profesional al Consilierului instituţii publice este acela de a oferi, întotdeauna, cel mai înalt nivel de îndrumare şi asistenţă profesională.

Consilierului instituţii publice se ocupă în principal cu:

 • Rezolvarea problemelor complexe. Identificarea problemelor complexe şi examinarea problemelor conexe pentru a dezvolta şi evalua opţiuni şi a implementa soluţii.
 • Analiza şi luarea deciziilor. Considerarea costurilor şi beneficiilor relative ale unor acţiuni potenţiale, pentru a o alege pe cea mai potrivită.
 • demararea, organizarea și conducerea sau coordonarea proiectelor.
 • luarea deciziilor și conducerea oamenilor. Uneori este necesară asumarea de riscuri și realizarea proiectelor întreprinse

Condițiile / mediul de lucru:

În birouri / compartimente ale organizației angajatoare. Echipament computerizat, documente, legislație

Consilier de securitate

ATRIBUȚII

Ce lucrează un consultant de securitate, în general:

 1. Consultantul, în general, este definit ca fiind un specialist care dă indicaţii sau trage concluziile în chestiuni care privesc specialitatea sa.
 2. Activitatea de consultanţă de securitate este prevăzută în legislaţia privind securitatea obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
 3. Consultantul de securitate este definit de către asociaţiile internaţionale de profil, ca fiind o persoană care oferă sfaturi şi informaţii în securitate, precum şi recomandări pentru management.
 4. Consultanţa de securitate este un proces de rezolvare a problemelor, în care consultantul trebuie să identifice problemele, să colecteze datele disponibile referitoare la probleme, să analizeze aceste date şi apoi să ofere recomandări care vor rezolva, sau măcar, îmbunătăţi situaţia existentă.
 5. Ocupaţia Consultant de securitate este solicitată pe piaţa muncii şi poate fi practicată atât ca angajat în cadrul unei organizaţii, cât şi ca persoană independentă care oferă servicii de specialitate.

Scopul profesional al consultantului de securitate este acela de a oferi, întotdeauna, cel mai înalt nivel de îndrumare şi asistenţă profesională.

Consultantul de securitate trebuie/poate să:

– contribuie la crearea unui ghid de gestionare a selecţiei de personal, echipamente şi servicii;

– ajute la angajarea unui personal calificat de securitate, în special la nivel executiv, dar şi la nivel operativ;

– ajute la descoperirea politicilor, practicilor şi/sau programelor neproductive;

– avertizeze managementul despre expunerea la riscuri inutile.

Consultantul de securitate se ocupă în principal cu:

 • Organizarea activităţii de consultanţă de securitate;
 • Determinarea nivelului de securitate în cadrul organizaţiei;
 • Stabilirea strategiei de asigurare a securităţii organizaţiei;
 • Verificarea modului de respectare a măsurilor de securitate;
 • Reprezentarea intereselor organizaţiei pe probleme de securitate.

Condițiile / mediul de lucru:

În birouri / compartimente ale organizației angajatoare. Echipament computerizat, documente, legislație.