Arhitectură

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

• Durata studiilor - 6 ani,
• Forma de învățământ - zi (IF)
• Număr de credite - 360 credite
• Statut acreditare - Autorizat (AP)
• Linii de studiu - Engleză
• Examenul de admitere - probă scrisă