Mesajul Decanului

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Dragi candidați la admitere,

O opțiune consistentă pentru studiu și carieră vă este oferită de Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației, într-o mare diversitate de programe de studii: Inginerie medicalăInginerie economică industrialăSisteme de producție digitaleTehnologia construcțiilor de mașiniEnergetică și tehnologii informaticeAutomatică și informatică aplicată, cu durata studiilor de 4 ani și Informatică (din anul 2020 și în limba maghiară), cu durata studiilor de 3 ani.

După absolvirea studiilor de licență aveți posibilitatea vă continuați pregătirea profesională prin masterat, în fiecare din domeniile de științe în care sunt organizate programele de licență.

Toate programele de studii pe care vi le-am prezentat sunt acreditate/autorizate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), iar diploma are recunoaștere europeană. Programele de studii sunt incluse în „European Engineering Education Database” și sunt cotate în clasamentul european cu specific ingineresc Engirank.

În procesele educaţionale am integrat resurse digitale de informare, iar învățământul este interactiv folosind cele mai noi și inovative metode de predare, consacrate în plan internațional: Project-Based Learning, Problem-Based-Learning, Blended-Learning, Mobile-Learning.

Laboratoarelor facultății sunt dotate cu echipamente didactice și de cercetare digitalizate. Laboratoarele Industria 4.0 și Fabricare inteligentă (Smart manufacturing) au menirea să vă familiarizeze cu conceptele de combinare a sistemelor cyber-fizice, internetul lucrurilor şi internetul sistemelor, care au un rol de avangardă în pregătirea studenților ce vor lucra în întreprinderi inovative.

Noul laborator de Inginerie medicală aplicată este dotat cu echipamente și standuri, unice la nivel național, ce permit dezvoltarea de experimente și studii în prelucrarea semnalelor biologice, precum și tehnici, proceduri și măsurători în imagistica medicală.

Facultatea are un număr mare de acorduri încheiate cu angajatorii din regiune pentru stagiile de practică și internship. Companii precum: Bosch Rexroth, Azomureș, Hirschmann au construit laboratoare proprii în spațiul facultății și angajează absolvenții în câmpul muncii, pe unii dintre ei chiar din timpul studenției.

Comunicarea cu companiile se face prin intermediul platformei u2b.umfst.ro, o soluție modernă care vă asigură găsirea cu ușurință a unui stagiu de practică, internship dar și un loc de muncă.

Pe durata studenției organizăm evenimente de tip „Săptămâna angajatorilor în universitate” și întâlniri săptămânale „Company hours”, în care companiile prezintă studenților teme tehnice de actualitate și facilitează integrarea lor directă în industrie.

Centrul de microproducție din incinta facultății, dotat cu utilaje industriale și imprimante 3D, vă pregătește pentru activitatea industrială prin fabricarea de prototipuri industriale.

După dobândirea statutului de student puteți aplica pentru mobilități de studii Erasmus+ de tip outgoing, finanțate de universitate, cu durata de un semestru, în universități partenere din Europa.

Studenții cu vocație spre cercetarea științifică pot activa în structura Junior Researcher Academy –Inginerie și Tehnologia Informației, care le permite să obțină granturi interne de cercetare, să participe la concursuri științifice studențești și îi pregătește pentru studiile doctorale organizate în cadrul facultății.

Lucrările de diplomă de la finalizarea studiilor au la bază cercetări aplicative pe tematici elaborate de mediul economic, în care se desfășoară stagiile de practică și internship de pe durata studiilor, sau la care puteți fi angajați încă din timpul studenției prin intermediul facultății.

Prin aceste iniţiative de încurajare a unor metode didactice inovative în predare, parteneriat cu întreprinderile, vrem să atragem tineri talentați care să devină viitori studenți ai Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației, unde pot să dobândească o profesie căutată pe piața muncii din țară și străinătate și în care se pot angaja încă din timpul studiilor.

Vă așteptăm cu drag!

Decan,

Prof.dr.abil.ing. Liviu MOLDOVAN