Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

INFORMATICĂ

Perioada studiilor: 3 ani, învățământ de zi

Program de studii în limba română

Programul de studii INFORMATICĂ se școlarizează la Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației. Cei 3 ani de studiu se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licențiat în Informatică. Pregătirea poate fi continuată prin programe de masterat.

Ce competențe vei dobândi pe parcursul studiilor:

  1. Programarea în limbaje de nivel înalt
  2. Dezvoltarea şi întreținerea aplicațiilor informatice.
  3. Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar
  4. Folosirea conceptelor și tehnicilor inteligenței artificiale la rezolvarea unor probleme din lumea reală
  5. Proiectarea şi gestiunea bazelor de date
  6. Proiectarea si administrarea reţelelor de calculatoare
  7. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii si a modelelor formale