Caracteristici Generale viitor farmacist

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Caracteristici potrivite pentru a lucra în domeniu:

  • Abilitate generală de învățare și capacitatea decizională, nivel maxim.
  • Foarte bune aptitudini verbale și o minte analitică.
  • Să fii precis, diplomat și conştiincios.
  • Să îți placă să lucrezi, să ai grijă de alte persoane, să poți să respecți concepte, idei, metode de lucru deja formulate.
  • Să fii stabil emoțional, suportiv și să ai capacitatea de a furniza încredere, de a convinge.
  • Să ai deprinderi tehnice, practice pentru a utiliza sau a înțelege modul de funcționare a unor echipamente, aparate, softuri specifice domeniului medico-farmaceutic.
  • Să ai abilități manageriale, acumen financiar și perspective de afaceri.

În general, profesia de farmacist este caracterizată, ca sferă de interese profesionale (Holland), de următoarele caracteristici:

  • Investigativ (intelectual) – preferă activități care implică investigații creative ale fenomenelor fizice, biologice și culturale; asimilare de competențe  științifice și matematice.
  • Convențional (conformist)  preferă activitățile în care se utilizează cifre; își realizează scopurile prin conformism, preferă activitățile care solicită manipulari ordonate și sistematizate a datelor, organizând informațiile scrise și pe cele numerice pentru atingerea scopurilor sale organizaționale sau financiare.
  • Social (de susținere) – deprinderi verbale și interpersonale; preferă activități care implică informarea, pregătirea, grija pentru alte persoane; asimilează competențe în stabilirea unei bune relaționări cu alte persoane.