Caracteristici Generale

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Caracteristici potrivite pentru a lucra în domeniu:

 • Abilitate generală de învățare și capacitatea decizională la nivel bun și foarte bun
 • Foarte bune abilități verbale 
 • Abilitatea de a înțelege și utiliza în mod eficient mediul online și platforme digitale
 • Bune abilități funcționărești și o bună capacitate de organizare proprie și a documentelor.
 • Bună capacitate de reacție, flexibilitate în acțiune și adaptare la sarcini urgente.
 • Să ai bune abilități de rezolvare a problemelor, să fii practic, activ, comunicativ.
 • Să îți placă să lucrezi în interesul cetățenilor, să le respecți drepturile și să găsești soluții de îmbunătățire a serviciilor pe care le prestezi.
 • Să ai deprinderi tehnice, practice pentru a utiliza sau a înțelege modul de funcționare a unor echipamente, aparate, softuri specifice, pentru a-ți exercita capacitatea de a rezolva sarcinile specifice locului de muncă.
 • Să fii stabil emoțional, suportiv, să îndeplinești la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, sarcinile profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale;
 • Să fii capabil de relaţionare în grup, să-ți asumi roluri specifice în munca de echipă, și să comunici eficient;
 • Să îți placă să studiezi continuu, în special legislația, regulamentele și actele normative, dar și să identifici corect propriile  nevoi de formare profesională, resursele necesare pentru o bună adaptare la cerinţele pieţei muncii.

Profesia presupune un profil de interese ocupaționale (Holland), cu următoarele caracteristici ICS  

 • Investigativ (intelectual) – preferă activități care implică investigații creative ale fenomenelor fizice, biologice și culturale; asimilare de competențe  științifice și matematice.
 • Convențional (conformist) – preferă activitățile care se desfășoară după reguli bine stabilite; alege de obicei, rolurile de subordonat; preferă activitățile care solicită manipulări ordonate și sistematizate a datelor, echipamentelor, organizând informațiile utilizate pentru atingerea scopurilor sale profesionale; îi displac activitățile nestructurate, dezordonate și artistice.
 • Social (de susținere) – deprinderi verbale și interpersonale; preferă activități care implică informarea, pregătirea, grija pentru alte persoane; asimilează competențe în stabilirea unei bune relaționări cu alte persoane.