Caracteristici Generale

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Caracteristici potrivite pentru a lucra în domeniu:

Abilitatea generală de învăţare și capacitatea decizională, de nivel superior

Aptitudinea verbală și cea numerică, la nivel mediu-superior

Aptitudinea spaţială, cea de percepţie a formei și abilităţile funcţionăreşti, cel puțin de nivel mediu

Caracteristici de personalitate

Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune, conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. Persoana se dovedește capabilă să efectueze timp îndelungat sarcini mereu diferite, sub presiunea timpului, cu un bun echilibru emoţional.

Profesia presupune un profil de interese ocupaționale (Holland), cu următoarele caracteristici: Î A S

  • Întreprinzător (persuasiv) – utilizează deprinderile verbale în situațiile în care este necesară influențarea, conducerea altora; preferă activitățile în care își exprimă solicitarea față de alte persoane pentru atingerea scopurilor sale organizatorice sau profesionale;  are competențe de lider, de persuasiune (convingere), de relaționare interpersonală.
  • Artistic (estetic) – preferă relaționarea personală indirectă printr-o autoexprimare proprie mediului artistic; preferințele sale sunt axate pe activități nestructurate care presupun manipularea materialelor pentru a crea forme artistice noi; achiziționează competențe artistice în domeniul muzical, lingvistic, al artelor plastice, literaturii; îi displac activitățiile ordonate, administrative, sistematizate.
  • Social (de susținere) – deprinderi verbale și interpersonale; preferă activități care implică informarea, pregătirea, grija pentru alte persoane; asimilează competențe în stabilirea unei bune relaționări cu alte persoane.