Atribuții asistent medical generalist

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Ce face un asistent medical (generalist)

Asistentul medical:

– Își desfășoară activitatea în spitale, policlinici, cabinete de tratamente ambulatorii, cabinete medicale individuale, centre de diagnostic si tratament, cabinete de medicina muncii, cabinete medicale scolare, centre de plasament, centre de recuperare, centre rezidentiale etc.

– Realizează activităţi de natură medicală şi administrativă, sub directa îndrumare a unui medic (programarea consultaţiilor medicale de specialitate, stocarea fişelor medicale ale pacienţilor, încasarea taxelor pentru consultaţii etc. ; atribuţiile de natură medicală includ stabilirea şi înregistrarea semnelor vitale ale pacienţilor, notarea informaţiilor privind istoricul medical al acestora, pregătirea pacienţilor pentru consultaţie, recoltarea probelor bilogice, administrarea medicamentelor prescrise de către medic etc.).

– Aplică metodele și tehnici specifice de investigații și tratament, pentru care, sunt necesare cunoștințe temeinice de specialitate.

Condițiile/ mediul de lucru:

  • Cele mai multe sarcini sunt bine definite  şi repetitive.
  • De obicei munca se desfăşoară după un orar fix.
  • Munca implică grad înalt de responsabilitate pentru care poate suportă consecinţele propriilor erorilor.
  • Interacţiunile interpersonale faţă în faţă sunt foarte frecvente. Uneori pot apărea situaţii conflictuale.
  • Poate apărea riscul de expunere la radiaţii, viruşi.