Atribuții

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Ce lucrează un programator, în general:

Practicanții unei astfel de ocupații participă la proiectarea, implementarea și testarea aplicațiilor/sistemelor software, vizate fiind în principal următoarele responsabilități:

 • Primește sarcinile de la responsabilul de proiect și analizează exemplele și documentația furnizată.
 • Participă la sesiuni de training, dacă proiectul aflat în dezvoltare implică tehnologii noi.
 • Participă la documentarea proiectului alături de responsabilul de proiect, atunci când este cazul.
 • Participă la elaborarea scenariilor de implementare sau alegerea tehnologiilor utilizate în procesul de dezvoltare, alături de responsabilul de proiect, daca este necesar.
 • Interpretează documentația de proiectare furnizate de către responsabilul de proiect.
 • Implementează componentele software primite ca sarcină de proiect.
 • Documentează codul sursă în vederea reutilizării/modificării funcționalităților componentelor.
 • Optimizează codul sursă.
 • Realizează documentația de proiectare (de exemplu diagrame UML), respectând principiile și criteriile ingineriei inverse (reverse engineering).
 • Participă la elaborarea documentației tehnice aferente sistemului/aplicației implementate.
 • Implementează rutinele de testare a codului sursă pe care l-a dezvoltat, alături de personalul implicat în testarea aplicației/sistemul software.
 • Participă, împreună cu personalul implicat în testarea aplicațiilor/sistemelor software şi cu responsabilul de proiect, la testare finală și realizează modificările necesare, dacă este cazul..

Condițiile/ mediul de lucru:

 • Programatorul își desfășoară activitatea în birouri dotate cu echipamente și aparatură tehnică și de calcul corespunzătoare.
 • Timpul de muncă este de 8 ore / zi. În funcție de complexitatea activităților și de urgențele apărute programul de lucru poate fi prelungit.
 • Sarcinile specifice trebuie uneori realizate sub presiunea timpului.
 • Erorile apărute în realizarea sarcinilor pot avea consecințe grave asupra activității utilizatorilor de sisteme de operare și programe informatice.
 • În activitatea sa, programatorul colaborează cu specialiști din domeniul informatic și/sau cu specialiști din alte domenii de activitate.