FAQ

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Întrebări/Răspunsuri

1.  

Când va fi proba scrisă la admiterea la programele: Farmacie/Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic?

Proba scrisă pentru admiterea la programele: Farmacie/Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic va avea loc în data de 23 iulie 2023.

2.  

Care este disciplina relevantă la Preadmitere/Admitere la programele Chimie medicală/Chimie tehnologică?

Disciplina relevantă la programele Chimie medicală/Chimie tehnologică este Chimia.

3.

Care este bibliografia și tematica de admitere la programul Farmacie?

Bibliografia și tematica de admitere la programul Farmacie este disponibilă pe pagina: https://adminfo.umfst.ro/wp-content/uploads/2022/12/Tematica-si-bibliografie-admitere-2023-chimie-organica-Farmacie.pdf

4.  

Care este bibliografia și tematica de admitere la programul Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic?

Bibliografia și tematica de admitere la programul Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic este postată pe pagina: https://adminfo.umfst.ro/wp-content/uploads/2022/11/tematica-si-bibliografie-admitere-2023-biologie-Medicina-Medicina-Dentara-2.pdf

5.  

Proba scrisă la admitere la Farmacie este din Chimie sau Chimie organică?

Admiterea la programul Farmacie este din Chimie organică.

6.  

Dacă sunt admis la Preadmitere (la programele unde se organizează această sesiune) cu o anumită medie dar la Admitere un alt candidat are media finală mai mare decât a mea, exista riscul de a-mi pierde locul?

Nu. Dvs. nu vă pierdeți locul dacă ați fost admis la Preadmitere chiar dacă vor fi medii mai mari la Admitere. Candidații înscriși la Admitere nu concurează cu candidații înscriși la Preadmitere sau viceversa.

7.  

Câte întrebări vor fi la Admiterea 2023 la programul Farmacie?

Testul grilă la Admiterea 2023 la programul Farmacie va avea 100 de întrebări cu 5 variante de răspuns. Întrebările vor avea un singur răspun corect.

8. L

La ce programe ale Facultății de Farmacie se organizează Preadmitere?

În cadrul Facultății de Farmacie, se organiează Preadmitere la programele: Chimie medicală și Chimie tehnologică.

9.  

Admiterea 2023 la programul Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic este pe bază de dosar?

Nu. Admiterea 2023 la programul Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic se va face pe bază de examen (test grilă).

10.  

Românii de pretutindeni se pot înscrie la Preadmitere?

Nu. Românii de pretutindeni se vor putea înscrie doar la sesiunea de admitere din luna iulie pe locurile alocate românilor de pretutindeni.

11.  

Candidații de etnie romă se pot înscrie la Preadmitere?

Nu. Cetățenii de etnie romă se vor putea înscrie doar la sesiunea de admitere din luna iulie pe locurile alocate pentru romi.

12.  

Candidații de etnie romă, trebuie să încarce la înscriere un document suplimentar?

Da, candidații de etnie romă trebuie să încarce în platforma de înscriere și o recomandare eliberată de o organizație legală a etniei romă în cazul în care se înscriu pe aceste locuri.

13.  

Profilul pe care îl studiez în prezent la liceu este un factor pentru a nu putea participa la examenul de admitere?

Nu, profilul studiat în cadrul liceului nu influențează înscrierea la admitere.

14.  

Cum se calculează media de la Preadmitere/Admitere la programele: Chimie medicală/Chimie tehnologică?

Media finală de la Preadmitere/Admitere la programele Chimie medicală/Chimie tehnologică se calculează astfel: 60% media generală a claselor IX-XI + 40% media generală de la Chimie din clasele IX-X sau IX-XI (în funcție de anii în care candidatul a studiat Chimia).

15.  

Se va da o admitere propriu-zisă după terminarea procesului de preadmitere ?

Nu. Preadmiterea și admiterea sunt 2 sesiuni diferite. Preadmiterea nu este condiționată/urmată de Admiterea din luna iulie. Admiterea este o altă sesiune total independentă de Preadmitere. Criteriile de selecție a candidaților la Admitere la programele Chimie medicală/Chimie tehnologică  vor fi aceleași ca și la Preadmitere adică pe bază de dosar: : 60% media generală a claselor IX-XI + 40% media generală de la Chimie din clasele IX-X sau IX-XI (în funcție de anii în care candidatul a studiat Chimia).

16.  

Este obligatorie achitarea taxei de rezervare loc la Preadmitere?

Da, este obligatorie achitarea taxei de rezervare loc. În caz contrar, candidatul își pierde locul.

17.  

Candidații care sunt scutiți de plata taxei de înscriere, sunt scutiți și de plata taxei de rezervare loc?

Nu. Candidații care sunt scutiți de plata taxei de înscriere la Preadmitere, nu mai beneficiază de scutirea taxei de rezervare loc. Ei trebuie să plătească taxa de rezervare loc dacă doresc să nu își piardă locul.

18.  

dori ca rezultatele la admitere sa fie sub anonimat, ce trebuie să fac?

Rezultatele admiterii vor fi anonimizate pentru toți candidații. Nu trebuie sa faceți nicio cerere în această privință.

19.  

Cum se fac înscrierile? Online sau fizic?

Înscrierile se vor face doar online pe platforma de admitere: admitere.umfst.ro și se vor putea face doar în perioada prevăzută în calendar.

20.  

Dacă sunt orfan de un părinte, beneficiez de scutirea taxei de înscriere?

Nu. Candidații care sunt orfani de ambii părinți sunt scutiți de plata taxei de înscriere.

21.  

Candidații scutiți de plata taxei de înscriere, trebuie să plătească taxa de confirmare (înmatriculare) în cazul în care este admis?

Da, candidații admiși și scutiți de plata taxei de înscriere, trebuie să plătească taxa de confirmare (înmatriculare).

22.  

Dacă unul dintre părinți este cadru didactic, adeverința eliberată de unitatea școlară trebuie să aibă și avizul Inspectoratului școlar?

Da, în situația în care unul dintre părinți este cadru didactic/didactic auxiliar adeverința eliberată de unitatea școlară trebuie să aibă și avizul Inspectoratului școlar.

23.  

Se vor organiza cursuri de pregătire?

Da. Calendarul cursurilor de pregătire este disponibil pe pagina: https://pregatire-admitere.umfst.ro/

24.  

Confirmarea locului se face doar fizic?

Confirmarea locului se face mai întâi online în platforma de înscriere iar apoi fizic la Decanatul facultății, respectând calendarul admiterii.

25.  

Confirmarea locului se face personal?

Da, confirmarea locului se face personal deoarece candidatul declarat admis va trebui să semneze Contractul de școlarizare.

26.  

La confirmarea locului, trebuie să depunem documentele în original?

Da, la confirmarea locului, actele de studii se depun în original, mai puțin în cazul în care candidatul declarat admis este student la o altă facultate. În acest caz trebuie să prezinte o copie legalizată a acestor documente și o adeverință de la facultatea unde este student.

27.  

Pot să mă înscriu la Farmacie și la Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic?

Nu. Puteți să vă înscrieți la un singur program din domeniul Sănătate.