FAQ

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Întrebări/Răspunsuri

Nr.

crt.

Întrebare

Răspuns

1.  

La programul Inginerie medicală, disciplina relevantă este Matematica sau Biologia. Pot să aleg eu (în calitate de candidat) disciplina pentru care optez?

Da, puteți alege dvs. disciplina care vă avantajează (unde aveți media mai mare).

2.  

Ce înseamnă „locuri finanțate”?

În cazul studenților aflati pe locurile finanțate, taxele sunt suportate de universitate. Studentul nu trebuie săplătească taxele decât în caz de exmatriculare sau retragere.

3.  

Dacă am studiat disciplina relevantă și în clasa a XI-a dar nu doresc să fie luată în calcul această medie ci doar media din clasele IX si X, se poate?

Daca ați studiat disciplina relevantă și în clasa a XI-a, automat vi se va lua în calcul și această medie.

4.  

Dacă am studiat 13 clase (am absolvit la seral), pot sa mă înscriu la Preadmitere? Dacă da, cum se calculează media finală?

Puteți să vă înscrieți la Preadmitere/Admitere chiar dacă ați absolvit la seral. Media finală vi se va calcula  astfel: 60% media generală din clasele XI-XIII (studiate la seral)+ 40% media de la disciplina relevantă din clasele XI-XII (studiate la seral).

5.  

Dacă sunt admis la Preadmitere cu o anumită medie dar la Admitere un alt candidat are media finală mai mare decât a mea, există riscul de a-mi pierde locul?

Nu. Dvs. nu vă pierdeți locul dacă ați fost admis la Preadmitere chiar dacă vor fi medii mai mari la Admitere. Candidații înscriși la Admitere nu concurează cu candidații înscriși la Preadmitere sau viceversa.

6.  

Cum se calculează media finală de la Preadmitere/Admitere?

Media finală de la Preadmitere/Admitere se calculează astfel: 60% media claselor IX-XI + 40% media la disciplina relevantă din clasele IX-X sau IX-XI (în funcție de profilul studiat de candidat).

7.  

Mă pot înscrie la Preadmitere la programul Arhitectură?

Nu. Programul de studii Arhitectură nu face parte din Oferta educațională de la Preadmitere.

8.  

Se organizează simulari ale examenului de admitere la Arhitectură?

Da. Pentru simulări, vă rugăm să accesați pagina: simulareadmitere.lstgm.ro

9.  

Cum se calculează media de admitere la programul Arhitectură?

Nota finală de la programul Arhitectură se calculează astfel: 70% nota de la proba scrisă (reprezentare grafică) + 30% media generală de la bacalaureat.

10.  

Se dă o probă de competență lingvistică pentru admiterea la Arhitectură?

Da, admiterea la Arhitectură este condiționată de examenul de competență lingvistică.

11.  

Românii de pretutindeni se pot înscrie la Preadmitere?

Nu, românii de pretutindeni se vor putea înscrie la sesiunea de admitere din vara pe locurile alocate românilor de pretutindeni.

12.  

Candidații de etnie romă se pot înscrie la Preadmitere?

Nu. Cetățenii de etnie romă se vor putea înscrie doar la sesiunea de admitere din luna iulie pe locurile alocate pentru romi.

13.  

Profilul pe care îl studiez în prezent la liceu este un factor pentru a nu putea participa la examenul de admitere?

Nu, profilul studiat în liceu nu influențează înscrierea la facultate.

14.  

Media bacalaureatului nu are nicio reelevanță?

Nu, media generală de la bacalaureat nu are nicio relevanță. Dar pentru a fi „admis” trebuie să promovați examenul de bacalaureat.

15.  

Se va da o admitere propriu-zisă după Preadmitere ?

Nu. Preadmiterea și admiterea sunt 2 sesiuni diferite. Preadmiterea nu este condiționată/urmată de Admiterea din luna iulie. Admiterea este o altă sesiune total independentă de Preadmitere. Criteriile de selecție a candidaților la Admitere vor fi aceleași ca și la Preadmitere adică pe bază de dosar (60% media generală a claselor IX-XI + 40% media generală de la disciplina relevantă-clasele IX-XI sau IX-X).

16.  

Pot să înscriu la mai multe programe de studii din cadrul Facultății de Inginerie și tehnologia informației?

Da, puteți să vă înscrieți la maxim 3 programe de studii.

17.  

Dacă unul dintre părinți este cadru didactic, adeverința eliberată de unitatea școlară trebuie să aibă și avizul Inspectoratului școlar?

Da, în situația în care unul dintre părinți este cadru didactic/didactic auxiliar adeverința eliberată de unitatea școlară trebuie să aibă și avizul Inspectoratului școlar.

18.  

Scutirea de taxă este valabilă doar pentru un singur program sau pentru toate cele maxim 3 programe la care candidatul se poate înscrie?

Scutirea taxei este valabilă pentru toate programele la care se înscrie candidatul.

19.  

dori ca rezultatele la admitere sa fie sub anonimat, ce trebuie să fac?

Rezultatele admiterii vor fi anonimizate pentru toți candidații. Nu trebuie să faceți nicio cerere în această privință.

20.  

În cazul în care doresc să mă înscriu la mai multe programe de studii, trebuie sa plătesc taxă de înscriere separată pentru fiecare program?

Da. Pentru fiecare program de studii trebuie să încărcați dosar separat și să plătiți taxă de înscriere separat.

 

 

21.  

Este obligatorie achitarea taxei de rezervare loc?

Da. Este obligatorie achitarea taxei de rezervare loc. În caz contrar, candidatul își pierde locul.

22.  

Candidații care sunt scutiți de plata taxei de înscriere, sunt scutiți și de plata taxei de rezervare loc?

Nu. Candidații care la Preadmitere sunt scutiți de plata taxei de înscriere, trebuie să plătească taxa de rezervare. În caz contrar candidatul își pierde locul.

23.  

Cum se fac înscrierile? Online sau fizic?

Înscrierile se vor face doar online pe platforma de admitere: admitere.umfst.ro și se vor putea face doar în perioada prevăzută în calendar.

24.  

Confirmarea locului se face doar fizic?

Confirmarea locului se face mai întâi online în platforma de înscriere iar apoi fizic la Decanatul facultății, respectând calendarul admiterii.

25.  

Confirmarea locului se face personal?

Da, confirmarea locului se face personal deoarece candidatul declarat admis va trebui să semneze Contractul de școlarizare.

26.  

La confirmarea locului, trebuie să depunem documentele în original?

Da, la confirmarea locului, actele de studii se depun în original, mai puțin în cazul în care candidatul declarat admis este student la o altă facultate. În acest caz trebuie să prezinte o copie legalizată a acestor documente și o adeverință de la facultatea unde este student.

27.  

Dacă la Preadmitere, candidatul se află „în lista de așteptare, trebuie să își rezerve locul?

Recomandăm persoanelor care se află„în lista de așteptare” să își plătească taxa de rezervare loc deoarece dacă sunt candidați admiși care nu își confirmă locul, aceștia pot ocupa locurile rămase neconfirmate în ordinea descrescătoare a mediei finale.

28.  

Se scot la Preadmitere locuri pentru romi, pentru absolvenți de licee situate în mediul rural sau pentru persoanele care provin din sistemul de protecție socială?

Nu. Aceste locuri vor fi scoase doar la Admiterea din luna iulie.

29.  

Dacă sunt orfan de un părinte, beneficiez de scutirea taxei de înscriere?

Nu. Candidații care sunt orfani de ambii părinți sunt scutiți de plata taxei de înscriere.