Caracteristici Generale

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Creșterea performanțelor sistemelor electroenergetice și transformarea rețelelor electrice de transport și distribuție a energiei electrice în rețele inteligente pe baza unei cereri tot mai semnificative și la un nivel calitativ tot mai ridicat a energiei electrice se pot realiza doar prin introducerea tehnologiilor informatice și automatizărilor la nivelul  proceselor energetice.

Monitorizarea și controlul  proceselor energetice urmărește asigurarea tuturor condițiilor de desfășurare a acestora cu intervenția minimă a operatorului uman sau chiar fără intervenția acestuia. Acest lucru presupune utilizarea mijloacelor tehnice capabile să asigure evoluția lor într-un sens prestabilit, constând în operarea optimă din punct de vedere tehnic și economic, în concordanță cu standardele, reglementările și politicile energetice.

Informatizarea are drept scop îmbunătățirea modului în care sunt gestionate informațiile legate de generarea, transportul, distribuția și utilizarea energiei electrice. Aceste informații vizează nu doar procesele propriu-zise ci și faza de proiectare, gestiune tehnică, conducere și monitorizare a acestor procese.

Specializarea Energetică și Tehnologii Informatice pregătește ingineri pentru activități ce vizează conceperea, proiectarea, implementarea și conducerea automată a proceselor de producere, transport, distribuție și utilizare a energiei electrice. Acest lucru se realizează printr-o abordare integrată atât la nivel hardware cât și la nivel software. O direcție specială în pregătirea studenților o constituie utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor moderne de Inteligenţă Artificială, a tehnologiilor flexibile de transport a energiei electrice (FACTS) în monitorizarea şi controlul proceselor din sistemele electroenergetice. Prin numărul mare de ore alocate disciplinelor cu specific de programare și prin utilizarea de medii software dedicate se asigură specializarea studenților și în tehnologii informatice.

Caracteristici potrivite pentru a lucra în domeniu

  • Cunoștințe de utilizare a sistemelor de calcul, a sistemelor informatice, a echipamentelor specifice domeniului energiei, precum cele electrice și electronice, și a echipamentelor de comunicații de date.
  • O bună înțelegere a conceptelor tehnice completată de dorința de a învăța și acumula noi cunoștințe
  • Bune abilități de organizare, planificare și comunicare;
  • Bune abilități practice și deprinderi tehnice
  • Creativitate, gândire analitică și capacitate de sinteză
  • Inițiativă și abilități de identificare și rezolvare a problemelor
  • Tenacitate si perseverență;
  • Spirit de echipă