Comunicare și relații publice

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior” are o tradiție considerabilă în învățământul universitar mureșean, oferind programe de studii într-o varietate de domenii. Specializările Facultății sunt organizate în 3 departamente (Științe și Litere 1, Științe și Litere 2, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic), incluzând următoarele programe de studii: Limba și Literatura Română-Limba și Literatura Engleză, Limbi Moderne Aplicate, Comunicare și Relații Publice, Istorie, Științe Politice, Studii de Securitate, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Educație Fizică și Sportivă. Există posibilitatea continuării studiilor de licență la nivel masteral, prin programele de studiu de masterat Istoria Literaturii și Sistemul Criticii Literare, Anglo-American Studies, Istoria Mondială și Sistemul Relațiilor Internaționale, Elitele, Cultura și Construcția Europeană, Educație Fizică și Consiliere Sportivă.

În același timp, Școala Doctorală de Studii Umaniste și Științe Aplicate oferă, printre altele, posibilitatea pregătirii doctorale în domeniile Filologie și Istorie. Fiind convinși de importanța procesului de internaționalizare a actului didactic, Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior” a încheiat acorduri internaționale cu universități prestigioase (printre altele amintim Technische Universität Wien, Austria, Université de Liége, Belgium, Haute Ecole Charlemagne, Liége, Belgium, Odense Tekniske Skole, Denmark, Université de Cergy-Pontoise, France, Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, France, Université ” Robert Schuman” de Strasbourg, France, Fachhoschule Frankfurt am Main, Germany, Panepistimion Pireus, Greece, Windesheim University of Professional Education, Zwolle, Holland, Miskolci Egyetem, Hungary, “Corvinus” Egyetem, Budapest, Hungary, Debrecen Egyetem, Hungary, Universidad de Cadiz, Spain, Universidad Politecnica de Valencia, Spain, Universidad de Malaga, Spain, Università „La Sapienza” di Roma, Italy, Università degli Studi di Cagliari, Italy, Università degli Studi della Tuscia, Italy), studenții noștri având oportunitatea de a studia, pentru unul sau două semestre, la oricare dintre acestea, prin programe de mobilitate precum Erasmus+ și CEEPUS. Facultatea pune un accent semnificativ pe cercetarea științifică, existând în acest moment 3 centre de cercetare acreditate CNCS, organizându-se, bianual, o conferință internațională ale cărei lucrări sunt indexate Clarivate Analytics și editându-se două reviste academice (Acta Studia Marisiensis. Philologia și Acta Studia Marisiensis. Historia) incluse in baze de date internaționale prestigioase precum ERIH-PLUS, EBSCO, CEEOL, INDEX COPERNICUS etc.

Parteneriatele Facultății cu cele mai importante instituții culturale și economice locale fac ca studenții, masteranzii și doctoranzii noștri să poată beneficia de colaborări valoroase în domeniile lor de specializare încă din primii ani de studiu. Totodată, departamentele Facultății sunt implicate în activitățile Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic, care oferă modulul de pregătire psiho-pedagogică tuturor specializărilor, precum și posibilitatea de a obține gradele didactice pentru învățământul preuniversitar. De asemenea, în cadrul Facultății funcționează Anul Pregătitor de Limba Română pentru Studenții Străini.

DECAN,

Conf. dr. Giordano Altarozzi