Competențe dobândite

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

ȘTIINȚE POLITICE

Perioada studiilor: 3 ani, învățământ de zi

Program de studii în limba română

Programul de studii Științe Politice se școlarizează la Facultatea de Științe și Litere. Cei 3 ani de studiu se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licențiat în Științe Politice. Pregătirea poate fi continuată prin programe de masterat.

Ce competențe vei dobândi pe parcursul studiilor:

  1. Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale si politice în întelegerea, analizarea si evaluarea organizării socio-politice
  2. Elaborarea şi gestionarea proiectelor, planurilor, programelor şi acţiunilor social- politice
  3. Utilizarea metodologiilor de analiză a sistemelor social-politice
  4. Proiectarea de strategii politice în contexte locale, regionale, nationale si globale
  5. Susţinerea, promovarea şi comunicarea unor idei şi valori sociale si politice
  6. Asigurarea unui management eficace al relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor publice si private