Caracteristici Generale

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Caracteristici potrivite pentru a lucra în domeniu:

Abilitatea generală de învăţare – de nivel superior;

Aptitudinea verbală și Capacitatea decizională – de nivel mediu-superior;

Aptitudinile: numerică, spaţială, de percepţie a formei, precum și abilitățile funcționărești și rapiditatea în reacții să fie situate cel puțin de nivel mediu

Caracteristici de personalitate:

Exercitarea ocupaţiei poate fi realizată cu succes de către persoane care:

  • manifestă înclinaţie psihologică deosebită către lucrurile din afara propriei persoane, orientarea atenţiei către ambianţa fizică socială (obiectele şi oameni din mediu). Dorinţă intensă de a acţiona asupra mediului, orientare spre acţiune, uşurinţă în comunicare, sociabilitate, nevoie de experimentare continuă.
  • posedă însuşirea de a fi conştiincios; corectitudine, seriozitate. Comportamente orientate spre scopuri clar delimitate, exigenţă, meticulozitate, rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea regulilor.
  • au capacitatea de a judeca lucrurile şi a acţiona în mod independent, neinfluenţat de alţii în condiţii de libertate deplină.

Profesia presupune un profil de interese ocupaționale (Holland), cu următoarele caracteristici: I R A

  • Investigativ (intelectual) preferă activități care implică investigații creative ale fenomenelor fizice, biologice și culturale; asimilare de competențe  științifice și matematice.
  • Realist (motor) – persoană, îi plac activitățile practice, care în general impun forța fizică; are o organizare motorie bună; preferă să rezolve problemele concrete și nu pe cele abstracte; asimilează competențe manuale în domeniul mecanic, tehnic.
  • Artistic (estetic) – preferă relaționarea personală indirectă printr-o autoexprimare proprie mediului artistic; preferințele sale sunt axate pe activități nestructurate care presupun manipularea materialelor pentru a crea forme artistice noi; achiziționează competențe artistice în domeniul muzical, lingvistic, al artelor plastice, literaturii; îi displac activitățile ordonate, administrative, sistematizate.