Atribuții

tot ce trebuie să știi despre admiterea la UMFST

Ce lucrează un politolog, în general:

Practicanţii unei astfel de ocupaţii efectuează cercetări în domeniul filozofiei

politice şi prezintă constatările şi concluziile sub formă de publicaţii sau rapoarte care servesc guvernelor, partidelor politice, altor organizaţii sau persoane interesate.

 • Se angajează concret în reforma politică a societăţii;
 • Oferă consiliere liderilor sau partidelor politice, în probleme de strategie politică;
 • Consiliază factorii de decizie pentru fundamentarea unor hotărâri în rezolvarea unor problem politice de interes naţional sau local;
 • Anticipă tendinţe în domeniul politic şi social;
 • Elaborează şi testează metode şi tehnici noi de cercetare a vieţii politice;
 • Investighează cauzele diferitelor fenomene de ordin politic;

Elaborează proiecte de programe, politici, propuneri legislative destinate factorilor

 • guvernamentali;
 • Prezintă rezultatele cercetărilor sale sub formă de publicaţii academice, rapoarte scrise sau prezentări publice;
 • Dezvoltă şi testează teorii, utilizând informaţii din interviuri, documente scrise şi surse statistice;
 • Îşi îmbogăţeşte permanent pregătirea de specialitate;
 • Colectează, analizează şi interpretează date rezultate în urma sondajelor de opinie publică, alegerilor locale sau generale, referendum-urilor etc.;
 • Elaborează studii de diagnoză şi prognoză referitoare la dimensiunea politică a societăţii, la
 • organizaţii politice şi fenomene de ordin politic;
 • Analizează date, identifică tendinţe, interpretează rezultatele cercetărilor în scopul completării şi îmbogăţirii strategiilor socio-politice în ansamblu;
 • Popularizează, prin mass-media, rezultatele sondajelor de opinie şi anchetelor pe subiecte de interes politic;
 • Identifică teme de cercetare de maximă actualitate/relevanţă în domeniul politic;

Condițiile/ mediul de lucru:

 • Politologul lucrează în cea mai mare parte a timpului într-un spaţiu închis – birou
 • Politologul lucrează uneori şi pe teren în vedere culegerii directe a datelor sau supervizării operatorilor de teren în anumite proiecte de cercetare.
 • Politologul lucrează sub presiunea timpului (ex. pentru respectarea termenelor beneficiarului cercetării)
 • în general munca politologului este bogată în interacţiuni cu oameni aparţinând unei diversităţi largi de categorii sociale